2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Školení cizinců aneb učit se jeden od druhého

2016 - 04 - 01

Školení cizinců aneb učit se jeden od druhého

Společnost P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. společně s Organizací pro pomoc uprchlíkům, o. s. zorganizovala a zajistila kurz „Základy podnikání“ pro migranty. Tím dala migrantům šanci a příležitost osvojit si nové znalosti a dovednosti, a tak zvýšit jejich šanci uplatnění na pracovním trhu a mnohdy si splnit svůj pracovní sen. Účastníci kurzu měli příležitost zdarma se naučit vše důležité pro to, aby mohli rozjet své vlastní podnikání a zařadili se tak do společnosti, jejíž chtějí být součástí. Měli možnost vzdělávat se v legislativě, marketingu, účetnictví, ale i práci na počítači. K PC části školení organizace P3 přizvala vzdělávací organizaci OZP akademii, která ochotně pro cizince počítačový kurz zajistila. Ukázalo se, že i ten, kdo je učen, mnohdy učí, aniž by si to třeba sám uvědomoval, že vzájemné potkávání se může být obohacením a role „učitele“ a „žáka“ se mnohdy mísí. Tato slova potvrzuje ředitelka OZP akademie Petra Helebrantová, která odpovídala na otázky právě ohledně PC kurzu pro cizince. 

OZP Akademie je sesterská organizace sociální firmy Tamtamy o.p.s., která letos získala titul Neziskovka roku 2015 v kategorii malých neziskovek.

Proč jste se rozhodli pro realizaci tohoto kurzu?
Oslovila nás Monika Šikulová z P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., abychom zajistili dva běhy počítačového kurzu pro cizince. Byla to pro nás výzva, sice máme několikaleté zkušenosti se školením různě sociálně nebo zdravotně znevýhodněných osob, s cizinci jsme však měli zkušenost jen okrajovou, tu a tam se na našich kurzech objevil student s horší znalostí češtiny, ale celou skupinu cizinců jsme neškolili nikdy.

Bylo školení cizinců v něčem jiné, případně v čem?
Určitě. Skupinka byla maličká, ale snad každý student byl z jiné země. Kromě Ruska, Ukrajiny…byla zastoupena i Sierra Leone nebo Somálsko. Každý ze studentů měl jinou mentalitu, temperament, disciplinovanost, nebylo jednoduché zvolit tempo a strukturu výuky a vymezit hranice tak, aby to pro všechny bylo přijatelné a cítili se dobře. Roli hrály především multikulturní rozdíly a úroveň znalostí češtiny, vlastně i angličtiny.
Zajímavé bylo chvilku na kurzu být a jen vnímat národnostně pestrou skupinku, a to nejen komunikaci, ale také jejich mentalitu, uvažování, přístup ke každodenním záležitostem… A asi nemusím dodávat, že bylo při výuce naprosto běžné slyšet angličtinu, ruštinu, „lámanou“ češtinu či další jazyky. Přijít na to, jak řešit komunikační bariéru byla priorita, lektoři na studenty mluvili pomalu a srozumitelně česky, když nerozuměli, tak anglicky, hodně pomohly obrázky, flipchart a fixy. Velmi rychle si lektoři a studenti na tento typ komunikace zvykli.

Šlo by skupinu nějak blíže charakterizovat, krom toho, že to byli všichni cizinci?
Já jsem s cizinci komunikovala, chodila jsem se na hodiny dívat, jestli vše probíhá, jak má. Byl určitě vidět optimizmus, chuť učit se, dobrá nálada.

Jak se Vám s touto cílovou skupinou pracovalo? Bylo to složitější nebo naopak projevovali větší vděk, měli větší motivaci atd.?
S cizinci se nám pracovalo dobře, ale 5 výukových dní uplynulo jako voda. Skupinka byla pestrá a velmi nerovnoměrná, co se týče vstupních znalostí, takže nám první dny trvalo si sladit noty. Byla to ale výzva pro lektory, a ti se toho chopili s velkým elánem. V podstatě výuku individualizovali každému na míru.

Co všechno se v kurzu cizinci naučili?
Cílem kurzu bylo pomoci účastníkům zlepšit možnosti pracovního uplatnění. Mimo základů práce s počítačem, práci se soubory apod. kurz zahrnoval i Word, Excel a Power point na začátečnické úrovni. Součástí kurzu bylo i využívání internetu a počítačová bezpečnost.

Co jste se naopak od cizinců naučili vy, kteří jste je školili nebo školení organizovali?
Pro nás to byla opravdu neocenitelná škola. Velkou zkušeností pro lektory byla zejména komunikace se studenty, kteří českému jazyku rozumí jen minimálně. Výklad sklouzával k jakési „pidgin czenglish“, češtině nebo angličtině prokládané výrazy z dalších jazyků. Co si myslím, že se naučili jak naši lektoři, tak studenti, bylo respektovat jinou kulturu a vzájemně spolupracovat.

Jakou jste měli zpětnou vazbu? A jak školení zpětně hodnotíte Vy?
Dostali jsme pozitivní zpětné vazby. Jsme moc rádi, že jsme dostali takovou příležitost, vlastně to bylo školení pro naše lektory z multikulturních dovedností. Dalo nám neocenitelnou zkušenost do budoucna, jak s touto cílovou skupinou pracovat. Je to pro nás lekce, která se jen tak nezíská.

Děkujeme za rozhovor.

 

Autorka: Drahomíra Broková