2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Účetnictví svěřte do rukou sociálního podniku

2015 - 18 - 12

Účetnictví svěřte do rukou sociálního podniku

Účetnictví svěřte do rukou sociálního podniku

 

GAMA & VESA s.r.o. je účetní firma, jejíž projekt byl podpořen z Evropských fondů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo v regionu Ústecka vybudovat stabilní a konkurenceschopný sociální podnik, který bude nabízet komplexní účetní, ekonomické a poradenské služby a zároveň pomůže při řešení jednoho z největších problémů místního regionu – nezaměstnanosti osob těžko uplatnitelných na trhu práce.

Do jaké míry se to tomuto sociálnímu podniku povedlo, jsme se zeptali paní Julije Judlové, jedné z jednatelek společnosti.

Vaše firma vznikla již v roce 2012. Před tím jste v ČR již podnikala (jako OSVČ)? Nebo jste s účetnictvím začínala až spolu se založením GAMA & VESA s.r.o.?

GAMA & VESA s.r.o. je účetní firma, jejíž projekt byl podpořen z Evropských fondů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu bylo v regionu Ústecka vybudovat stabilní a konkurenceschopný sociální podnik, který bude nabízet komplexní účetní, ekonomické a poradenské služby a zároveň pomůže při řešení jednoho z největších problémů místního regionu – nezaměstnanosti osob těžko uplatnitelných na trhu práce. 

Do jaké míry se to tomuto sociálnímu podniku povedlo, jsme se zeptali paní Julije Judlové, jedné z jednatelek společnosti.

Vaše firma vznikla již v roce 2012. Před tím jste v ČR již podnikala (jako OSVČ)? Nebo jste s účetnictvím začínala až spolu se založením GAMA & VESA s.r.o.?
V oblasti účetnictví jsme ani já ani kolegyně, která je ředitelkou sociálního podniku, nepodnikaly. Nicméně jsme se účetnictví věnovaly v rámci své jiné činnosti. Já již 9 let vedu neziskovou organizaci Contact Line o.p.s. (dříve Oberig o.s.), kde jsem účetnictví vedla a taktéž v rámci činnosti naší organizace jsme pomáhali živnostníkům z řad cizinců vyplňovat daňová přiznání, poskytovali jsme jim v oblasti vedení účetnictví i konzultace. Kolegyně zas má svůj kosmetický a masážní salon, který rovněž spravovala sama, navíc má praxi účetní v zaměstnaneckém poměru již z Ukrajiny, odkud pochází.

Jaké bylo začít s účetnictvím v ČR? Je přeci třeba se učit zdejší systém účetnictví, zákony… bylo to složité?
Jak jsem již řekla, nebylo účetnictví pro nás takovou neznámou. Ano musí se neustále sledovat zákony, navíc při specializaci na vedení účetnictví cizincům je potřeba sledovat ještě zákony, které se vztahují k jejich pobytu apod. Kupříkladu u živnostníků tolik oblíbené „uplatňování paušálních výdajů“ si musí cizinec dvakrát rozmyslet. Jelikož se u cizince při prodloužení jeho pobytu hledí na výši jeho příjmu, obvykle vůbec nedoporučujeme paušální odečet výdajů, leda by příjmy byly opravdu vysoké. A takových různých úskalí je hodně.

Setkala jsem se s nemalým počtem osob, které žijí v ČR, ve své rodné zemi vystudovali účetnictví nebo podobný obor a neví, jak začít zde. Co byste jim poradila?
Každému, kdo se chce navrátit ke svému původnímu povolání (nezávisle na tom, zda se jedná o účetní či jinou profesi) radíme učinit následující kroky:
Jako první si zajistěte kurz češtiny. Nejen obecné, ale především administrativní povahy – je potřeba se naučit běžné administrativní úkony, naučit se správně posílat korespondenci a samozřejmě zvládnout správnou terminologii.
Poté si najděte rekvalifikační kurz ve vašem oboru, a to i přesto, že máte nostrifikovaný diplom, je totiž potřeba se ztotožnit právě s českou legislativou. Takový kurz vám pomůže jednak osvěžit znalosti, ale také upevní potřebnou terminologii. Vedla jsem rekvalifikační kurz „účetnictví s využitím výpočetní techniky“, kde jsme měli studenty, kteří pracovali jako účetní v Rusku, či na Ukrajině. Musím říct, že oproti studentům, kteří nikdy účetnictví nedělali, chápou účetní souvislosti mnohem rychleji, ale jsou tam věci, které doma dělali jinak a musí si to přeorganizovat v hlavě.
A nakonec je potřeba začít pracovat! Dokonce, i když na začátku neseženete práci přímo v oboru a na podnikání se necítíte, doporučuji nastoupit do jakéhokoliv alespoň trochu příbuzného zaměstnání, abyste se v tom takzvaně naučili chodit.

Již při vzniku GAMA & VESA s.r.o. se přemýšlelo o sociálním podnikání? Zaměřovalo se již v té době vedení na zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce a na cílovou skupinu klientů, na které je zaměřen projekt z MPSV?
Já jsem u samotného založení firmy nebyla. O zahájení sociálního podnikání jsem již nějakou dobu uvažovala, ale naše právní forma občanského sdružení to neumožnovala.
Firmu GAMA & VESA s.r.o. původně založila kolegyně, a to jen tak pro případ, že by chtěla začít dělat něco nového. Půl roku firma jen tak stála, pak jsme daly hlavy dohromady a rozhodly jsme se sloučit mé zkušenosti z neziskové sféry (kde jsem se věnovala právě cílové skupině uvedené v projektu) a její zkušenosti z podnikatelských aktivit, a přetvořit tak firmu na sociální podnik.

Měl někdo z GAMA & VESA nebo někdo blízký předchozí zkušenosti s vedením projektu z Evropských fondů?
Zkušenosti s vedením projektů ESF jsem měla já, v rámci činnosti neziskovky, kde působím. Realizovali jsme projekty na podporu zaměstnanosti cizinců v rámci OP LZZ, kde jsme klientům nabízeli služby: poradenství, vzdělávací a rekvalifikační programy a pomáhali jsme jim s hledáním zaměstnání.

V tuto chvíli jste již třetí měsíc po ukončení projektu, můžete zmínit, příp. blíže popsat hlavní pozitiva a negativa?
Za hlavní pozitivum bych označila možnost zahájit svou činnost tak, jak skutečně chceme. S kolegyní jsme mohly nakoupit potřebné programy, poslat zaměstnance na potřebná školení apod. Podařilo se nám pro zaměstnance nastolit takové podmínky, aby cítili podporu ze strany zaměstnavatele, bez stresu a tlaku. Takovéto pracovní podmínky pomohou zaměstnancům se skutečně s firmou ztotožnit, nebrat ji jen jako zdroj příjmu.
Negativa – musí se počítat s tím, že nezaměstnáváte odborníky, musí se svou práci teprve naučit, někomu to jde lépe, jinému hůř. Zabere to hodně času. S kolegyní jsme na vše měly pouze 1,5 roku – je obtížné takový podnik vyvést do plusu po tak krátké době. To je dost krátká doba i pro standardní podniky, kde pracují odborníci.

Podařilo se Vám vytvořit 5 pracovních míst, jaká bude jejich udržitelnost po skončení projektu?
Avizovaná pracovní místa jsme vytvořily, z toho 3 se nám zatím daří udržet.

Budete pokračovat jako sociální podnik, kterým jste byli v rámci projektu, nebo se fungování podniku bude muset změnit? Pokud ano, z jakého důvodu?
Pokračujeme jako sociální podnik a věřím, že se nám to podaří i do budoucna. Rády bychom si v našem podnikání udržely sociální rozměr. V tuto chvílí hledáme nové příležitosti pro rozvoj podnikání. Jsem přesvědčená, že je najdeme.

Co byste poradila osobám/společnostem, které podávají žádost do výzvy z Operačního programu zaměstnanost?
Je důležité si dobře sladit sociální a podnikatelský rozměr. Řekla bych, že v GAMA & VESA ten sociální aspekt poněkud převládl. Dalším faktem je, že musíte pamatovat, že zaměstnáváte osoby, které jsou těžko uplatnitelné na trhu práce, a proto i jejich zapracování bude mnohem delší, než je běžné, nebo než jste třeba byli zvyklí v „běžném“ podniku. Tři měsíce tu opravdu nestačí. Naší chybou bylo, že jsme tuto věc tak trochu podcenily. Zaškolení a kontrola práce zaměstnanců zabralo většinu času kolegyně – ředitelky sociálního podniku. Nezbylo nám tak moc prostoru pro aktivní rozvoj. To se teď snažíme napravit.

 

Autorka: Eva Dorňáková

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg