2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

ZAHRADA 2000 o. s. pomáhá na Jesenicku od roku 1998

2015 - 09 - 12

ZAHRADA 2000 o. s. pomáhá na Jesenicku od roku 1998

Sociální podnik Zahrada 2000 vznikl v Jeseníku už v roce 1998. Od té doby si úspěšně obhajuje své místo na slunci a své aktivity stále zdokonaluje a rozšiřuje. Poskytuje ucelený komplex služeb osobám z Jesenického regionu s cílem umožnit jim návrat do života, uplatnit se ve společnosti, prostě překonávat překážky běžného života způsobené jejich nemocí.

Položila jsem několik otázek řediteli sociálního podniku Zahrada 2000 panu Mgr. Stanislavovi Turkovi:

Jaká byla Vaše motivace založit neziskovou organizaci Zahrada 2000, a to subjektu, který se hlásí k zásadám sociálního podnikání? Co Vás lákalo a láká na sociálním podnikání?
Zakládající členové naší NNO působili a působí v oblasti péče o duševní zdraví jako ambulantní psychologové a psychiatři a silně tehdy vnímali, že chybí „něco“, co doplní systém lékařské ústavní a ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním. A to „něco“ je podle nás podpora těchto osob v jejich každodenním životě. A do takového „běžného“ života významně patří i smysluplné pracovní uplatnění – tak vznikla organizace ZAHRADA 2000.


„Jste nestátní neziskovou organizací, která se snaží o finanční nezávislost na dotačních zdrojích", jak píšete na Vašich webových stránkách. Jak se Vám daří naplňovat tak náročný úkol?
Samozřejmě se zcela bez dotačních zdrojů neobejdeme, naopak aktivně využíváme strukturální fondy, granty, nadace atd. Snažíme se ale dotační peníze používat k rozjezdu a startu takových aktivit, které jsou po rozjezdu alespoň částečně a nejlépe zcela samofinancovatelné. U nás tzv. „projekty“ nekončí propuštěním pracovníků a koncem aktivit posledním dnem „projektu“, ale pokračují. A časem generují peníze na nové aktivity.

 

Váš předmět činnosti je nebývale široký. Na Vašem webu a facebooku najdeme nespočet aktivit z různých oblastí. Připravujete nějaké novinky, o kterých byste se rádi podělili s našimi čtenáři?
Náš na první pohled možná široký záběr je související řetězec aktivit – např. protože pro naši šicí dílnu potřebujeme nové pracovníky, vzděláváme si je ve vlastním akreditovaném kurzu, proto jsme i akreditovanou vzdělávací institucí atd. Trochu to taky souvisí s diverzifikací rizik, to asi znají všichni, kdo se snaží podnikat v nestabilním českém prostředí.

 

Zajímá nás, co Vám v poslední době udělalo radost?
Radost nám dělá právě šicí dílna, která se dostala opravdu na výbornou úroveň nejen v oblasti kvality. Získali jsme na naše šité hračky mj. certifikát „Jeseníky – originální produkt“, o naše výrobky je velký zájem. A motivací kupujících už dávno není „udělat dobrý skutek“, ale koupit si kvalitní výrobek za dobrou cenu, to nás těší. A to platí pro všechny naše provozy.

 

Máte „ucelený systém zaměstnávání s podporou pro osoby se zdravotním postižením zahrnující odbornou přípravu na zaměstnání, pracovní a dluhové poradenství a podporu zaměstnávání na chráněném, podporovaném i volném trhu práce", jak píšete na svém webu. Můžete k tomuto ucelému systému říci pár slov?
Podle našich zkušeností patří ke kvalitnímu životu bydlení, dobře strávený volný čas a smysluplná práce – a to nejen u lidí s duševním onemocněním. A tyto části života se vzájemně ovlivňují, bez práce nemá člověk časem peníze na bydlení, pokud nemá kde bydlet, špatně se mu pracuje, bez péče „o sebe“ se časem špatně pracuje i bydlí.
Proto je náš „ucelený systém péče“ takový, jaký je. Nám a našim klientům se jednoduše osvědčil, pro osoby s duševním onemocněním je včasná pomoc a podpora v těchto oblastech obzvláště důležitá.
V několika ekonomických provozech zaměstnáváte více než tři desítky osob se zdravotním postižením.

 

Můžete přiblížit, jak se vám pro ně daří zajišťovat náplň práce, případně jestli plánujete rozšíření jejich počtu?
Významnou část produkce našich dílen (šicí, tkalcovská, keramická) se nám daří prodávat v našem eshopu, aktivním prodejem na regionálních trzích, jarmarcích a i v naší kamenné prodejně v Jeseníku. Náš běžný sortiment doplňujeme zakázkovou výrobou (např. upomínkové předměty na konference, vánoční dárky pro velké společnosti určené obchodním partnerům nebo zaměstnancům atd., záběr je zde opravdu široký).
Část nabídky našich služeb prádelny nebo údržby zahrad a zeleně využívá okruh našich podporovatelů s dobrým srdcem z regionu (majitelé penzionů, vlastníci nemovitostí atd.), pro které je prostě lepší koupit si kvalitní službu za slušnou cenu, než někomu „dát“ peníze. Snažíme se o sobě a naší nabídce výrobků a služeb aktivně dávat vědět, okruh zákazníků se nám daří postupně rozšiřovat. A zvolna tak, jak se nám daří rozšiřovat okruh zákazníků, rozšiřujeme i počty našich vymezených chráněných míst.

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

Autorka: Martina Haverová

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg