2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Veřejné zakázky a jejich potenciál pro zlepšení kvality života

2015 - 08 - 07

Veřejné zakázky a jejich potenciál pro zlepšení kvality života

Většina lidí si s pojmem „veřejná zakázka“ spojí spíše nějakou negativní zkušenost či korupční kauzu z médií, avšak nemuselo by tomu tak být. Nový projekt P3, který začal 1. dubna 2015, usiluje mj. o to, aby si veřejná správa v ČR (ale i širová veřejnost) pomocí příkladů dobré praxe a praktických návodů a postupů uvědomila obrovský potenciál, který sebou odpovědné nakupování přináší.

V projektu figuruje několik aktérů. Na straně jedné stojí veřejná správa, která v roce 2013 utratila formou veřejných zakázek 475 miliard Kč (což je přibližně 12,4% HDP), čímž se bezesporu staví do role velmi velkého, silného a žádaného zákazníka. Na straně druhé pak stojí sociální podniky (ať už mají jakoukoliv právní formu), kterých je v současnosti v ČR více než 200.

Někde mezi těmito dvěma skupinami se pak nachází P3 a její partner - Agentura pro sociální začleňování (ASZ), kteří se v rámci realizovaného projektu snaží, aby obě tyto strany k sobě našly cestu a porozuměly tomu, proč je tato forma vzájemné spolupráce výhodná nejen pro ně, ale i pro ostatní obyvatele měst a obcí.

Sociální podniky, které v současnosti v ČR působí, se potýkají s různými typy problémů a úskalí. Zejména ty, které byly založeny za pomocí dotací z EU se nyní, po skončení projektů, potýkají s nedostatečnou výší tržeb za realizované služby či prodané zboží, který by jim počáteční dotaci vynahradili. Zakázky od měst a obcí by však bezesporu uvítaly všechny, protože zvýšení podílu vlastních tržeb a snížení závislosti na dotacích a jiné pomoci od státu je cílem snad všech sociálních podniků.

Města a obce prostřednictvím veřejných zakázek poptávají nejrůznější zboží a služby. Klíčovým hodnotícím kritériem je v současnosti zejména cena (za podmínky dodržení dané úrovně kvality). Přestože nový zákon o veřejných zakázkách, který by měl akcentovat společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, se teprve chystá (jedná se o povinnost ČR trasponovat směrnici EU o zadávání veřejných zakázek), již stávající legislaviva veřejné správě umožňuje zadávat veřejné zakázky společensky odpovědně a některé „osvícené“ úřady a radnice tak již s úspěchem činí.

Ve chvíli, kdy zadavatel přidělí danou zakázku místnímu sociálnímu podniku, získá tak velkou přidanou hodnotu. Nejen že sociální podnik dodá danou službu či zboží v poptávané kvalitě, navíc při tom zaměstná lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (zdravotních, etnických, věkových, sociálních aj.) na trhu práce znevýhodněni a pocházejí z daného regionu. To, že je pro stát mnohem levnější a výhodnější podporovat zaměstnávání v sociálních podnicích než pasivní vyplácení podpor a nevyužití potenciálu těchto osob, bylo prokázáno již studií, kterou si P3 nechala zpracovat v roce 2011.

Veřejná správa tak může prostřednictvím uvážlivého a odpovědného nakupování zboží a služeb (které by tak jako tak poptávala a nakupovala) pozitivně ovlivnit své sociální či enviromentální cíle (např. sociální inkluze, zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatel, regionální rozvoj, podpora komunit, celoživotní vzdělávání apod.), které by jinak musela podporovat prostřednictvím dotací ze svých rozpočtů. Dosáhne tak zkrátka vyššího zhodnocení svých prostředků.

P3 s ASZ již podobně zaměřený projekt, ve kterém šlo o přenos dobré praxe v oblasti společensky prospěšného zadávání veřejných zakázek z jiných zemí EU, realizovaly. Nový projekt na tyto výstupy navazuje a dále je rozvíjí.

V minulosti se již několikrát osvědčilo, že nejlépe funguje demonstrování problematiky na příkladech dobré praxe. Proto se projektový tým hned v úvodu zaměří na mapování a popsání 10 příkladů dobré praxe z nejrůznějších koutů ČR i ze zahraničí, které budou následně společně s vybranými vhodnými postupy, vzory a doporučeními pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek zveřejněny v odborné publikaci. Pro zástupce veřejné správy proběhne 8 seminářů v jednotlivých regionech ČR, na kterých vystoupí nejen odborníci z projektového týmu, ale také zástupci sociálních podniků.

Veškeré aktivity projektu budou ukončeny 31. března 2015 a nezbývá než věřit, že „osvícených“ úřadů, které budou využívat možnosti odpovědného nakupování bude jen přibývat...

 

Autorka: Daniela Bednariková

 

b_0_0_0_00_images_loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.jpg

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.