2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

2015 - 15 - 10

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

Evropská nestátní nezisková organizace Social Platform, která sdružuje sítě evropských sociálních nestátních neziskových organizací, vydala v říjnu 2015 průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku" (Public procurement for social progress). Tato publikace je v angličtině ke stažení zde.

17. dubna 2014 vstoupila v platnost nová směrnice o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU). Členské státy EU musí, podle doporučení, do 18. dubna 2016 tuto směrnici zapracovat do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice doporučuje zadavatelům zapracování sociálních a environmentálních cílů, ti však nejsou povinni tyto cíle sledovat.

 

Průvodce je zaměřen na:

  • podporu zástupcům členských států při provádění směrnice
  • podporu zadavatelům při její realizaci
  • usnadnění pochopení směrnice ze strany sociálních podniků a nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální a zdravotní služby.

 

Průvodce je zaměřen na následující tři oblasti, v nichž lze využít společensky prospěšný potenciál směrnice:

  • "Vyhrazené zakázky" pro ekonomické subjekty, které podporují sociální a profesní integraci osob se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných osob.
  • "Sociální aspekty" jako stříbrná nit táhnoucí se procesem zadávání veřejných zakázek (např. jak podporovat základní práva, rovnost mužů a žen, pracovní příležitosti pro nezaměstnané, důstojnou práci).
  • Zaměření na uživatele služeb prostřednictvím navržení účinných postupů při zadávání zakázek v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

 

 

b_0_0_0_00_images_loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.jpg

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.