2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

2015 - 15 - 10

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku"

Evropská nestátní nezisková organizace Social Platform, která sdružuje sítě evropských sociálních nestátních neziskových organizací, vydala v říjnu 2015 průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku" (Public procurement for social progress). Tato publikace je v angličtině ke stažení zde.

17. dubna 2014 vstoupila v platnost nová směrnice o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU). Členské státy EU musí, podle doporučení, do 18. dubna 2016 tuto směrnici zapracovat do vnitrostátních právních předpisů. Směrnice doporučuje zadavatelům zapracování sociálních a environmentálních cílů, ti však nejsou povinni tyto cíle sledovat.

 

Průvodce je zaměřen na:

  • podporu zástupcům členských států při provádění směrnice
  • podporu zadavatelům při její realizaci
  • usnadnění pochopení směrnice ze strany sociálních podniků a nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální a zdravotní služby.

 

Průvodce je zaměřen na následující tři oblasti, v nichž lze využít společensky prospěšný potenciál směrnice:

  • "Vyhrazené zakázky" pro ekonomické subjekty, které podporují sociální a profesní integraci osob se zdravotním postižením a dalších znevýhodněných osob.
  • "Sociální aspekty" jako stříbrná nit táhnoucí se procesem zadávání veřejných zakázek (např. jak podporovat základní práva, rovnost mužů a žen, pracovní příležitosti pro nezaměstnané, důstojnou práci).
  • Zaměření na uživatele služeb prostřednictvím navržení účinných postupů při zadávání zakázek v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

 

 

b_0_0_0_00_images_loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.jpg

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.