2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Klastr má před sebou mnoho úkolů

2015 - 18 - 10

Klastr má před sebou mnoho úkolů

Česlav Santarius je v Moravskoslezském kraji známou osobností v sociálních službách. Již delší dobu se aktivně angažuje také v rozvoji sociálního podnikání. Nejdříve jako ředitel Slezské diakonie v Českém Těšíně zakládal sociální podniky v rámci této organizace, nyní působí ve funkci viceprezidenta Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

V roce 1990 jste se spolupracovníky začal budovat Slezskou diakonii. Vznikly desítky středisek zaměřených na sociální služby. Uvažovali jste už tehdy, v začátcích, také o zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce?
Uvažovali – a hlavně jsme viděli na příkladu Německa, že to může fungovat. Tam i těžce postižený člověk je zapojený buď do terapie, anebo do nějakého pracovního výkonu. Zárodky sociálního podnikání ve Slezské diakonii vypadaly tak, že jsme postavili dílny v Českém Těšíně-Žukově, kde jsme začali zaměstnávat zdravotně postižené. Vznikl samostatný subjekt – Ergon, který nyní působí v průmyslové zóně v Třinci. Jeho součástí jsou také prádelny a čistírny. Později jsme zřídili Chrpu v Krnově, které se nyní velice dobře daří. Aktuálně se již nevěnuji sociálnímu podnikání ve Slezské diakonii, ale zkušenosti, které jsem nasbíral, se snažím předávat dál v rámci Moravskoslezského kraje. V rámci klastru SINEC hledáme možnosti, jak pomáhat sociálním podnikům. Spolupracujeme i s místními akčními skupinami. Tyto skupiny mají určité finanční zdroje z ministerstva zemědělství. Máme představu, že by mohly vznikat typické zemědělské sociální podniky zaměřené na tradiční regionální výrobky, udržení lokálních tradic apod.

Co je cílem a jaké jsou úkoly Klastru sociálních inovací a podniků?
Obecně je klastr organizační forma sdružující neziskové nebo jiné organizace – samostatné subjekty, které spojují stejné cíle. Snažíme se o výměnu zkušeností mezi členy klastru, ale chceme působit také navenek. Snažíme se přesvědčit podniky i úřady, aby místo placení odvodů do státního rozpočtu volily raději náhradní plnění v případě, že nezaměstnávají předepsané procento lidí se zdravotním postižením. To znamená, aby kupovaly výrobky nebo odebíraly služby od podniků zaměstnávajících zdravotně hendikepované. Zjistili jsme například, že Krajský úřad moravskoslezského kraje a jeho příspěvkové organizace odvádějí ročně z toho titulu 3 miliony Kč do státního rozpočtu. Ty peníze by přitom mohly zůstat v našem kraji a pomoci sociálním podnikům. Proto jsme zpracovali katalog podniků, které mohou poskytovat náhradní plnění a nabízíme jej zaměstnavatelům. Uvažujeme už o vyšší formě této služby – zřízení call centra, kde by operátor spojil firmu hledající náhradní plnění s podnikem, jež může nabídnout právě ty výrobky nebo služby, které hledá. Máme také představu, že by náš klastr mohl spolupracovat s jinými zájmovými klastry, které by sociálním podnikům mohly poskytnout výrobní program. Naplňování našich cílů není ale jednoduché. Ne vždy se setkáváme se zájmem. Nedávno jsme chtěli zorganizovat v sídle Hospodářské komory v Ostravě setkání s firmami. Nikdo z pozvaných se na akci nepřihlásil, takže se nekonala. Musíme se snažit přesvědčit podniky i úřady, že nákup náhradního plnění je pro ně výhodnější než sankční odvody do státního rozpočtu – a to hned z několika důvodů: zaprvé získají za své peníze to, co stejně potřebují koupit, zadruhé pomohou podnikům zaměstnávajícím lidi s postižením.

Kolik členů má váš klastr? Jsou to jen sociální podniky?
Nyní jsou členy Klastru už 34 subjekty. Kromě sociálních podniků jsou mezi nimi např. Kvalifikační a personální agentura Třinec a Vysoká škola sociální v Havířově. Navázali jsme úzkou spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Na této fakultě působí tzv. Slunečnice – organizační složka, která pomáhá hendikepovaným studentům před nástupem na školu i v průběhu studia, měla by jim také pomáhat s hledáním zaměstnání. Napadlo mě, že by v rámci klastru mohl ve spolupráci se Slunečnicí vzniknout projekční útvar, který by psal projekty pro klastrové podniky a po určité době fungování případně i pro jiné subjekty, kterým by je mohl nabízet jako náhradní plnění. Na psaní těchto projektů by se vyškolili právě hendikepovaní absolventi vysoké školy, případně další zájemci.

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

Text a foto: Danuta Chlupová

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg