2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání lze využít při transformaci ústavů sociální péče

2015 - 09 - 10

Sociální podnikání lze využít při transformaci ústavů sociální péče

P3 hledá cesty, jak lze využít sociální podnikání při transformaci ústavů sociální péče. V současné době realizujeme projekt financovaný z tzv. norských fondů, v němž pomáháme poskytovatelům sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací s nastartováním sociálního podnikání. Proškolili jsme 48 organizací, kterým teď pomáháme se zpracováním jejich podnikatelských plánů. Účastníci našich školení jsou velmi šikovní a mají silnou motivaci zaměstnat své klienty, protože si uvědomují, jak dokáže pravidelné zaměstnání změnit jejich život. 

Ambicí našeho projektu je zúročit potenciál sociálního podnikání také při transformaci ústavů. V současné době hledáme cesty, jak by ho bylo možné zakomponovat do plánování transformačních procesů. Navázali jsme kontakt s realizačním týmem projektu Transformace sociálních služeb na MPSV, scházíme se s lidmi, kteří připravovali koncepci deinstitucionalizace nebo se tohoto procesu přímo účastnili. Rádi bychom zpracovali doporučení, která by byla využitelná v praxi.

Při rozpouštění ústavů se řeší zejména bydlení klientů a poskytování sociálních služeb mimo zdi ústavů, což je samo o sobě velmi složitý úkol. Z tohoto pohledu se jeví pracovní uplatnění klientů jako méně důležité a jako něco, na co přijde čas „až potom“. Ve společnosti ale narůstá počet sociálních podniků a zároveň s nimi roste i nabídka pracovního uplatnění znevýhodněných lidí. Existují zde již nestátní neziskové organizace, které spolupracují s ústavy, zaměstnávají jejich klienty a jsou mezičlánkem mezi těmito dvěma světy. Mezi tyto příklady dobré praxe patří například Etincelle o.s. nebo Jurta o.p.s., které jsme popsali v naší publikaci Podnikejte pomalu. Tyto organizace se aktivně snaží překračovat zažité hranice a ukazují, že pracovní uplatnění lidí s mentálním postižením nebo duševním onemocněním v práci je možné, pokud tito lidé projdou výběrem, nalezne se jim vhodné pracovní uplatnění a je jim poskytována adekvátní péče.

Místo v sociálním podniku není vhodné pro každého. Jedná se o postupný proces a někteří klienti neopustí hranice sociálně terapeutické dílny. Část z nich je ale schopna při vhodně zvoleném přístupu, typu pracovního místa a podpoře, kterou umí sociální podnik nabídnout, opravdu pracovat, aniž by se jednalo o „hru na práci“. Vedoucí sociálních podniků by vám mohli vyprávět jímavé příběhy lidí, jimž práce v sociálním podniku změnila od základu život. Doufejme, že se svět transformace ústavů a svět sociálního podnikání budou častěji potkávat a že těchto pozitivních osobních příběhů bude přibývat.

 

Autorka: Petra Francová

 

 

b_0_0_0_00_images_loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.jpg

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz