2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Jak podpořit uživatele sociálních služeb v transformaci? Pomůže i sociální podnikání

2015 - 07 - 10

Jak podpořit uživatele sociálních služeb v transformaci? Pomůže i sociální podnikání

Smyslem transformace sociálních služeb je poskytovat podporu lidem se zdravotním postižením v přirozeném prostředí a v takové míře, kterou nezbytně potřebují. To, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít stejně jako většinová společnost, souvisí i s možností jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Pro uživatele sociální služby má možnost pracovního uplatnění obrovský význam a posouvá je dále, motivuje je a zvyšuje sebevědomí.

Díky procesu transformace sociálních služeb dochází k rušení velkých ústavních zařízení sociální péče. Lidé s postižením, kteří v nich žijí, se tak dostávají do nových míst, kde mohou být příležitosti pro jejich uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce. Práci hledají ovšem hůře než lidé bez postižení. I když mohou být na práci z původního zařízení už zvyklí, nemusí obstát v konkurenci dalších zaměstnanců. Jednou z možností, jak podpořit lidi se zdravotním postižením přecházejících z velkých ústavů do komunity v jejich pracovním uplatnění, je vytvoření sociálního podniku.

„Smyslem sociálního podnikání v kontextu transformace je vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením odcházejících z velkých institucionálních zařízení,“ vysvětluje ředitel Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV David Pospíšil. „Zařízení sociálních služeb zná své klienty, může je pro práci motivovat – ukáže jim, že má práce pro ně význam, že mohou být v kontaktu s dalšími lidmi, že po nich zůstává nějaká hodnota a že jim práce přináší peníze, které pak mohou utratit za to, co chtějí či potřebují,“ dodává ředitel Pospíšil. S motivací je nutné pracovat neustále, tedy i ve chvíli, kdy jsou uživatelé služby již zaměstnaní. S tím může služba významně pomoci. Podpora uživatele při zaměstnávání ze strany zařízení je i v nácvicích – zejména nácvicích pravidelného vstávání, plnění povinností, dojíždění do práce, přípravy na práci (například vzít si s sebou správné oblečení, svačinu, vhodně se upravit, vyžaduje-li to daný druh práce) a kontaktu s kolegy i nadřízenými. Neznamená to, že by služba přebírala za uživatele odpovědnost. Jen mu pomáhá orientovat se v novém prostředí a podmínkách.

Možné je také využít pracovní schopnosti klientů v případě, že se zařízení rozhodne sociálně podnikat v určitém odvětví. Podnikat může zařízení samo nebo může například navázat spolupráci s místní neziskovou organizací, která má zájem se v podnikání angažovat. Zařízení tak nemusí řešit dílčí aspekty podnikání, ale pouze pomáhá připravovat zaměstnance pro daný podnik. Zařízení se může obrátit i na potencionální partnery z řad firem, které by se chtěly zapojit. I v tomto případě pak může působit jako ten, kdo zná potencionální zaměstnance a umí pomoci s jejich přípravou či adaptací na pracovním místě.

Transformační proces se všemi jeho etapami je velice náročný a zařízení sociálních služeb nebude mít nejspíš v jeho průběhu kapacitu se navíc angažovat v podnikání. Pokud jej tedy nepřenechá na jinou organizaci či firmu, je dobré začít s podnikáním buď před zahájením transformačního procesu, nebo v jeho poslední části – tzn. po opuštění původní budovy, kdy se bude moci plně věnovat této vedlejší aktivitě ve formě sociálního podnikání.

Na podporu nově vznikajících sociálních podniků nebo podporu nových podnikatelských aktivit stávajících sociálních podniků je v rámci aktuální výzvy Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 100 milionů Kč. Podrobné informace o výzvě naleznete na webových stránkách http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz.

Autor: Klára Malá, Ivana Příhonská (Projekt Transformace sociálních služeb MPSV)

 

b_0_0_0_00_images_log.jpg