2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Jitka Čechová: Podnikat a zároveň pomáhat? Jde to!

2015 - 18 - 08

Jitka Čechová: Podnikat a zároveň pomáhat? Jde to!

Již třetím rokem pomáhá začínajícím sociálním podnikatelům s rozjezdem podnikání. Jitka Čechová (40) je ambasadorkou sociálního podnikání a konzultantkou MPSV pro region Jihozápad. Sama má se sociálním podnikáním bohaté zkušenosti. Vystudovala sociální pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, sociálnímu podnikání se začala věnovat při založení sociální firmy Pracovní Sobota v roce 2009. Požádali jsme ji, aby zhodnotila své dosavadní působení v roli ambasadorky.

Co vás přimělo pustit se do sociálního podnikání?
Moje zkušenosti jsou spojené se sociální firmou Pracovní Sobota, kterou jsem v roce 2009 s občanským sdružením Ledovec a panem Milanem Sobotou spoluzaložila a firmu jsem 3 roky vedla. Chtěla jsem propojit své předchozí zkušenosti ze sociální oblasti a založit firmu, která vytvoří zaměstnancům se znevýhodněním podporující prostředí a zároveň obstojí v běžné konkurenci.

Co vám sociální podnikání dalo?
Díky sociálnímu podnikání jsem poznala mnoho zajímavých lidí, kteří mají zájem dělat něco smysluplného a přínosného pro ostatní. Sociální podnikání mi dalo zkušenost, že se dá podnikat a zároveň pomáhat. Můžete svým podnikáním měnit zažité a být prospěšní v místě, kde působíte.

Je naopak něco, co vám sociální podnikání vzalo?
Neřekla bych, že mi něco vzalo, ale spíš si uvědomuji na základě zkušeností, že dobrá myšlenka a chuť pomáhat pro úspěch v sociálním podnikání nestačí. Potřebujete opravdu dobrý podnikatelský plán, umět zvážit reálná rizika vašeho podnikání, abyste sociální podnik udrželi a mohli dlouhodobě rozvíjet.

Jste ambasadorkou sociálního podnikání a konzultantkou MPSV. V čem spočívá Vaše práce?
Úkolem ambasadora je prosazování a zvyšování povědomí o sociálním podnikání. Zaměřujeme se zejména na zájemce z řad podnikatelů, kteří by chtěli podnikat „jinak“, neziskový sektor a veřejnou správu. Konzultantská činnost zahrnuje schůzky se zájemci o sociální podnikání a začínajícími sociálními podnikateli, nejčastěji jsou to soukromé osoby, které zvažují podnikání a vidí v sociálním podnikání možnost podnikat a zároveň dělat něco prospěšného. Další skupinou jsou neziskové organizace, které hledají vhodné pracovní aktivity pro své klienty a zároveň financování činnosti své organizace.

Pro jaké informace si k vám začínající sociální podnikatelé chodí?
Tématem konzultací jsou nejčastěji informace k zahájení podnikatelské činnosti a správnému nastavení a naplňování principů sociálního podnikání. Dále zapojení zaměstnanců ze znevýhodněné skupiny do provozu podniku. Je toho hodně, každý zájemce o konzultaci řeší jiné téma, někdo má už konkrétní představu o svém podnikání, někdo mapuje terén a chce znát podmínky, definování sociálního podniku. V rámci konzultací nabízíme také možnost absolvovat stáž v sociálním podniku, a tak pomáhám zájemcům vybrat vhodné sociální podniky. Zájemci se na mne obracejí opakovaně, spolupráce pokračuje třeba při výběru stáže.

Co se ve vašem regionu v sociálním podnikání povedlo zajímavého?
Plzeňský podnik Café Restaurant Kačaba, rozšířil svoje aktivity o "projekt" Zdravá svačina. Nabízí tak další pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním v regionu. Na webu zdrava-svacina.cz si můžete objednat svačiny, které odpovídají zdravému stravování a budou vám doručeny na místo dle domluvy. Zdravá svačina nabízí své výrobky především žákům a studentům a snaží se pozitivně ovlivňovat povědomí studentů o vhodném stravování a zdravé výživě. Suroviny na přípravu svačinek jsou dodávány z velké části od místních dodavatelů.

Vyhledávají vás začínající sociální podnikatelé sami, nebo musíte vyvíjet iniciativu vy?
Zájemci o sociální podnikání mne vyhledávají sami. Jako ambasadorky jsme pořádaly panelové diskuze v regionech a vystupovaly na akcích k sociálnímu podnikání a hodně zájemců mne kontaktuje právě z těchto akcí nebo jim někdo, kdo se mnou konzultoval, předá kontakt. Hodně zájemců mne oslovuje poté, co navštíví web ceské-socialni-podnikani, kde jsou ambasadorky a konzultanti představeni.

Jak se daří spolupráce s úřady?
Jako ambasadorka jsem navštívila většinu obecních úřadů a úřady práce v regionu, ale k dlouhodobé spolupráci zatím nedošlo. V konzultantské činnosti se zaměřujeme na zájemce o sociální podnikání a začínající sociální podnikatele z řad fyzických a právnických osob.

Vnímáte za dobu vašeho působení v oblasti sociálního podnikání nějaké změny?
Určitě se zlepšila informovanost o tématu. Přístup úřadů se z mého pohledu příliš nemění, vzhledem k tomu, že sociální podnik není legislativně definován, úřady přistupují k sociálním podnikům podle jejich právní subjektivity a s tím spojenými zákonnými povinnostmi.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna v roli ambasadorky?
Nadále přispívat k propagaci sociálního podnikání a pomáhat propojovat organizace v regionu, které mají o sociální podnikání zájem.

 

Autorka: Lenka Urmanová

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg