2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Představení lokálního konzultanta - Šárka Dořičáková

2015 - 13 - 08

Představení lokálního konzultanta - Šárka Dořičáková

O rozhovor k tématu sociálního podnikání jsem požádala paní Šárku Dořičákovou, ambasadorku sociálního podnikání a lokální konzultantku MPSV:

Medailonek na úvod
Šárka Dořičáková vystudovala obor Sociální práce na UP v Olomouci a také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze. Vlastní osvědčení Lektor dalšího vzdělávání a osvědčení o studiu v oblasti pedagogických věd získané na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je doktorandkou na Ostravské univerzitě v rámci studijního programu Sociální politika a sociální práce. Od roku 2012 je také studentkou akreditovaného výcviku Integrované psychoterapie/Knobloch v Kroměříži. Pracovala v nemocnici a Domácí zdravotní péči, jako zdravotní sestra. Proto stála v roce 2008 u založení sociálního podniku Podané ruce, družstvo v Zubří, které poskytuje terénní sociální služby a zabývá se uměleckým zpracováním skla: www.podane-ruce.czOd ledna 2013 je ambasadorkou sociálního podnikání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. a od června 2014 také konzultantkou MPSV pro oblast sociálního podnikání. Jejím velkým koníčkem, ale i prací je výroba a zpracování skla technikou Tiffany a fusing: www.vitrazesarka.cz, nejraději však tráví volný čas četbou nebo sportem.

Jak jste se dostala k sociálnímu podnikání?
Vlastní zkušenost se sociálním podnikáním mám od roku 2008, kdy jsem založila sociální podnik Podané ruce, družstvo se sídlem v Zubří. Od počátku v organizaci pracuji jako vedoucí a sociální pracovník a jsem jejím statutárním zástupcem. Další praktické zkušenosti se sociálním podnikáním mám z pozice ambasadorky sociálního podnikání v P3 - People, Planet Profit o.p.s. od ledna 2013 a konzultantky sociálního podnikání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od června 2014.

Proč jste si jako formu vybrala družstvo?
Právní formu družstva jsem volila z několika důvodů. Když jsem zakládala Podané ruce, bylo hlavním cílem všech členů poskytování sociálních služeb a vedlejší činností zpracování plochého skla Tiffany technikou a fusingem. Jelikož naše organizace nebyla v komunitním, ani střednědobém plánu Zlínského kraje, věděli jsme, že budeme sociální služby poskytovat bez dotací MPSV a udržitelnost je možná jen za předpokladu dalšího příjmu z jiné činnosti. Nechtěli jsme být neziskovou organizací a družstvo nám jevilo, jako vhodná právní forma pro sociální podnikání, což mohu zpětně potvrdit.

Co Vás vedlo k tomu stát se lokální konzultantkou MPSV pro oblast sociálního podnikání?
Lokální konzultantkou MPSV jsem se chtěla stát z toho důvodu, abych mohla navázat na činnost ambasadorky sociálního podnikání.

Co konkrétně děláte jako lokální konzultantka pro lidi?
Poskytuji konzultace současným a budoucím sociálním podnikatelům. Vysvětluji principy sociálního podniku, co vlastně musí naplňovat, informuji o možnosti stáží, předávám své praktické zkušenosti s nastavením podnikatelského plánu apod.

S čím se na Vás lidé (zájemci o sociální podnikání) nejčastěji obracejí?
Nejčastěji se jedná o pomoc s volbou vhodné právní formy pro sociální podnik. Mnohdy si lidé myslí, že sociální podnik poskytuje sociální služby a jeho činnost je dotovaná státem. To je však pravý opak, protože sociální podnik vedle naplňování společenského prospěchu vytváří zisk, který vrací zpět do rozvoje podniku.

Co se Vám na sociálním podnikání nejvíc líbí?
Jsem přesvědčena, že sociální podnikání dává příležitost zaměstnání a společenského uplatnění široké skupině obyvatel v kontextu s naplňováním environmentálních aspektů.

 

Autorka: Martina Haverová

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg

 

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg