2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 25 - 08

POSUN TERMÍNU!! 30.9. CENA ZA CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ 2017

Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Představení lokálního konzultanta - Slavoj Čegan

2015 - 13 - 08

Představení lokálního konzultanta - Slavoj Čegan

Ing. Slavoj Čegan se narodil 13. 2. 1964 v Brně, v jihovýchodním regionu i nadále žije a směřuje tam své podnikatelské aktivity. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně obor Výživa hospodářských zvířat. Po škole se tomuto oboru věnoval a pracoval v několika zemědělských podnicích. Po změně politické situace se rozhodl využít možnosti rozvoje svého potenciálu jakožto podnikatele, s podnikáním začal již ve svých 29 letech. Za jeho úspěchem prý stojí to, že dělá, co ho baví. Má optimistickou povahou a, jak sám říká, víru v úspěch, i když ostatní již rezignovali. O tom, že je Slavoj Čegan skutečně úspěšným podnikatelem, svědčí hned několik podniků a společností, které vede nebo se na jejich vedení podílí. Je jednatelem společnosti Čegan, s.r.o., která působí na našem trhu již od roku 1991 a zabývá se výrobou stavebního kování, výlisů z termoplastů a jejich následným zpracováním i opravou a montáží dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Výrobky společnost exportuje do cca 20 zemí po celém světě. Podnikání dává S. Čeganovi možnost uplatňovat, jak sám říká, své dary od boha. Tak definuje svou schopnost mimořádného kreativního myšlení a vytváření neobvyklých kombinací. Jednou z těch kombinací je právě i propojení podnikatelských ambicí se sociálním cítěním, což dalo vzniknout funkčnímu průmyslovému podniku nabízejícímu pracovní uplatnění lidem s postižením. Je přesvědčen, že člověk se změněnou pracovní schopností dává výrobku tutéž přidanou hodnotu jako člověk úplně zdravý. Umožňuje mu pracovní uplatnění, seberealizaci, a tím pocit sebeúcty a hodnoty. To bylo roku 2002 impulsem k tomu, aby společnost Čegan, s.r.o. začala nabízet pracovní příležitosti lidem s handicapem, a tak pro ostatní podniky možnost náhradního plnění.

V současné době Čegan, s.r.o. zaměstnává 140 lidí, z toho 50% se zdravotním postižením na nejrůznějších pozicích - dělnických, technických i manažerských. Slavoj Čegan je totiž přesvědčen, že každý má co nabídnout, protože, jak říká: „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.“ Mimo to se angažuje v několika obecně prospěšných společnostech. Je členem dozorčí rady Českého filharmonického sboru Brno, o.p.s a zakladatelem Čegan Horse Club, o.p.s. zabývající chovem a výcvikem koní. Myšlenku zaměstnávání lidi s handicapem podporuje také jako předseda správní rady Směr Job, o.p.s., která nabízí obecně prospěšné služby zdravotně postiženým občanům v oblasti vzdělávacích, rehabilitačních (především pracovní rehabilitace) a kulturních aktivit s cílem usnadnit zdravotně postiženým lidem integraci do většinové společnosti a zlepšit kvalitu jejich života. Je zakladatelem Nadačního fondu HOLAR, který byl zřízen především za účelem podpory vytváření nových pracovních příležitostí pro zdravotně postižené občany a zlepšování jejich pracovních podmínek, a také členem výkonné rady Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Sociální podnikání podporuje i tím, že se o své bohaté zkušenosti s podnikáním i zaměstnáváním lidí s handicapem je schopen a ochoten dělit. Stal se jedním z konzultantů Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu podpory sociálního podnikání v ČR. Současní či budoucí zakladatelé sociálních podniků se mohou na konzultanta bezplatně obrátit a získat informace o problematice založení a vedení sociálního podniku. V poradenství se specializuje především na založení podniku, tvorbu podnikatelského plánu, vedení firmy, její rozvoj, personální a finanční řízení, firemní kulturu.

Slavoj Čegan má bezesporu spoustu nápadů i již zmíněných darů. Proč se těmito dary rozhodl obdarovávat i ostatní? Na otázky o sociálním podnikání odpovídal Slavoj Čegan.


V čem vidíte smysl a potenciál sociálního podnikání?
Jsem přesvědčen, že sociální aspekt má vyšší společenskou hodnotu než vlastní výrobní činnost. A to naše výrobky vyvážíme do celého světa.

Proč jste přijal nabídku pozice konzultanta pro sociální podnikání? Co Vám to přináší?
Nejsem z těch, kteří by si chránili své znalosti a dovednosti a nepodělili se o ně s případnými zájemci. Mám radost, když se někomu jeho projekt zdaří.

Jaké máte zkušenosti se zaměstnáváním osob s handicapem? Jaké v tom spatřujete výhody?
Pokud naleznete vhodné zadání, jsou loajálnější a vděčnější za příležitost. Za ta léta jsme dali šanci mnohým, kteří přišli v psychicky velmi žalostném stavu a dnes jsou optimisticky naladěni. Smysluplná práce jim dala nový smysl života.

Kde berete motivaci a impuls k tomu stále se posouvat vpřed jakožto úspěšný podnikatel i jako společensky angažovaný člověk?
Po čtyřicátém roku věku jsem se dopracoval pocitu vyhoření a asi 6 let jsem studoval psychologii, abych pochopil sám sebe. Karl Gustav Jung píše, že kolem čtyřicítky se to láme a začínáme jinak přistupovat k životu. Už to není soutěž a divočina, ale vyzrálejší přístup s vyššími cíli.
Prošel jsem dalšími školeními na FF UK u docenta Riegla, který mi před svou smrtí dal osobní doporučení jak postupovat dál. Tím se řídím a výsledek je má současná činnost. Nyní spolupracuji z mého pohledu s jedním z nejlepších "praktických" psychologů v této zemi, PhDr. Tomášem Novákem. Průběžně s ním konzultuji své strategické plány. Ten člověk mne posunul opět o kus dál. Je skvělé, když porozumíme sami sobě a jsme schopni dělat dobře sobě i okolí.

 

Autorka článku: Drahomíra Broková

 

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg