2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Představení lokálního konzultanta - Martina Kadlecová

2015 - 13 - 08

Představení lokálního konzultanta - Martina Kadlecová

Mgr. Martina Kadlecová založila sociální podnik Semitam, s. r. o., jehož je v současné době jednatelkou i ředitelkou. Podnik sídlí v Havlíčkově Brodě a nabízí pracovní uplatnění těm, pro které je zapojení na trh práce i do společnosti druhou šancí, možností začít znova nebo plněji žít. Zaměstnání zde mohou najít osoby po výkonu trestu, mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy a osoby se zdravotním postižením, většinou s duševním onemocněním či mentálním handicapem. Semitam nabízí pracovní místa v úklidových činnostech, gastroslužbách a knihařské a šicí dílně, vyrábějí se zde mimo jiné diáře, skicáře i zápisníky. Vykonávané práce a doprovodné aktivity mají vést zaměstnance k osvojování a rozvíjení pracovních a sociálních dovedností. Dalším cílem Semitamu je odbourávání předsudků a zažitých stereotypů ve společnosti, dokázat, že i lidé z tzv. „okraje společnosti“ jí mají co nabídnout a být jí prospěšní. 

Díky svým bohatým zkušenostem v oblasti sociálního podnikání a chuti podporovat ostatní sociální podnikatele se Martina Kadlecová stala v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí konzultantkou nabízející poradenství začínajícím sociálním podnikatelům (z regionu Jihovýchod). Kde vezme někdo motivaci a odvahu dávat šanci těm, které ostatní často odvrhnou? Na otázky odpovídala Martina Kadlecová.

Semitam znamená „Cesta“. Jaká „cesta“ vedla Vás k založení sociálního podniku? Proč jste se pustila do sociálního podnikání?
Jsem speciální pedagog, nejdříve jsem se několik let ve speciální škole věnovala dětem s těžkými formami postižení a poté deset let pracovala v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Tam jsem dostala od jedné mnohonásobně odsouzené otázku, proč nezkusím udělat něco, co by jim mohlo pomoci po propuštění. A to bylo to správné popostrčení. Od počátku jsem si uvědomovala, že nejvíc pomůže možnost pracovat. A bude na nich, jestli si zvolí tuto cestu, důležité je, že mohou.

Sociální podnikání se nezaměřuje primárně na zisk, co ale naopak může na rozdíl od běžného podnikání nabídnout?
Pro ty, kteří využívají služeb sociálního podniku či od něj nakupují výrobky, dobrý pocit, že se podílejí na pracovních příležitostech pro „osoby ze znevýhodněných skupin“ a vlastně jsou to oni, bez kterých by sociální podniky nemohly existovat. Jako všechny firmy jsme závislí na zájmu o naše zboží, přiměřený zisk je pro udržení na trhu nezbytný. Jinak by přece nešlo o podnikání. Pro lidi s handicapem, na které se sociální podnikání zaměřuje, přináší prostor a naději. Prostor vydělat si, uplatnit, případně rozvíjet svoje dovednosti, získat nové kontakty, sebeúctu a důvěru v sebe i společnost. A s tím je spojená naděje, že zvládnu překonat překážky, ať už ve formě zdravotních problémů nebo pramenících z chyb, kterých jsem se v minulosti dopustil. A to, že se ráno můžu probouzet bez pocitů beznaděje či nikdy nekončící viny, je k nezaplacení.. Pro zaměstnavatele ve většině případů obrovskou loajalitu a vděk za možnost pracovat. A když se někdo neosvědčí, nebrat to jako osobní selhání, není to naše chyba. A pro běžné zaměstnance a všechny ostatní, kdo se se sociálním podnikáním setkávají, vědomí, že se vůbec nemáme špatně, když jsme zdraví, máme přátele, rodinu, vytrvalost a vůli problémy, které nás potkávají, řešit.

Proč se věnujete konzultantské činnosti? Co Vám to přináší?
Možnost motivovat i další případné zaměstnavatele jít cestou nabídky pracovních příležitostí pro ty, o kterých by jinak jako o svých možných zaměstnancích neuvažovali. Vážím si těch, kteří pracovní příležitost dají, kteří se nenechají odradit pochybovači a „jájsemtitoříkalisty“.

Zaujalo mě Vaše motto: „Neboj se udělat velký krok, jestliže je to nutné. Propast dvěma malými skoky nepřeskočíš.“ Co pro Vás byl ten velký krok a co bylo tou propastí?
Prvním dlouhým krokem jsem překonala vlastní pohodlnost a vystoupila z „bezpečného“ zaměstnaneckého poměru. Pak jsem přeskakovala z kamene na kamen v rychle proudící řece, učila se orientovat, kde jsou jaké spodní proudy. Dva roky jsme pádlovali na voru jménem ESF (Evropský sociální fond). A nyní se odhodlávám k dalšímu velkému skoku a uvažuji o rozšíření firmy. Natrénováno snad mám, ale je to na hranici osobního rekordu.

 

Autorka článku: Drahomíra Broková

 

 

Tvorba článku je financována z projektu MPSV Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011.

 

b_0_0_0_00_images_esf_eu_oplzz_ervenpodpora_horizont_CMYK.jpg