2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Nová šance pro rozvoj

2015 - 28 - 07

Nová šance pro rozvoj

Sociální podniky plus živnostníci, podporující a dokonce zaměstnávající osoby se zdravotním postižením a na trhu práce jinak znevýhodněné, mají často problém s financováním svého provozu, což může vést až k omezení poskytovaných služeb. Financování sociálních služeb ze strany státu bývá nepravidelné a je závislé na řadě okolností. Pro banky tyto organizace nebývají zajímavým partnerem a mají proto problém získat úvěr.

Společnost OCCASIO ve spolupráci s Bankovním institutem nyní přináší v rámci projektu „Šance pro rozvoj“ mimořádnou příležitost. Projekt je zajímavý zcela novým pojetím přístupu k propojení žadatelů, disponujících často velmi atraktivními rozvojovými projekty, s poskytovateli filantropického kapitálu.

Vytváří prostředí pro poskytování půjček a úvěrů za podmínek srovnatelných s bankovním sektorem. Promyšlený mechanismus je finanční inovací, která podporuje tvorbu pracovních příležitostí především pro znevýhodněné spoluobčany. Sociálním podnikům, živnostníkům a drobným zemědělcům přináší nejen možnost obstát v současných složitých podmínkách, ale vytváří i předpoklady pro další rozvoj.
Projekt "Šance pro rozvoj" přispívá k vytváření zdravého a mravního prostředí pro život.
Zájem o spolupráci projevila již řada sociálních podniků, například z oblasti služeb, čistíren a prádelen, gastronomie a ubytování či ekologického zemědělství. Důsledným dodržováním „Etického kodexu mikrofinancování“ je dlouhodobě zajištěn rovný přístup všech zúčastněných.
Hlavním odborným garantem projektu je doc. Pavel Mertlík, exministr financí, který k němu dodává:
"Přestože Česká republika disponuje vysoce vyspělým a konkurenčním bankovním sektorem a k úvěrování začínajících podnikatelů bez kreditní historie slouží Českomoravská záruční a rozvojová banka, řada především drobných podnikatelů a podnikatelských subjektů ve sféře sociální ekonomiky na úvěr nedosáhne. Tak je tomu všude ve světě, ve vyspělých stejně jako v rozvíjejících se ekonomikách. Rozvoj mikroúvěrů a mikrofinancování může tuto mezeru na finančním trhu na straně nabídky zúžit. Právě sem proto míří společný projekt Bankovního institutu vysoké školy s obecně prospěšnou společností OCCASIO, jenž si vytkl za cíl napomoct rozvoji mikrofinancování v ČR věcně i metodicky."

Závěrem s chutí uvádím dva konkrétní příklady dobré praxe:

  • Sociální podnik - družstvo, přesně prádelna, zaměstnávající nad 50 % osob se zdravotním postižením. Vstup do projektu jim zajistil profinancovaný nákup vstupních surovin, pracích prášků a potřebné chemie v pravidelných cyklech. Na místě autor těchto řádků s potěšením zjistil jako bonus ještě další fakt: využívají pouze ekologické prací prostředky.
  • Sociální podnik - půjčovna kostýmů a šálů, rovněž zaměstnávající přes 50 % osob se zdravotním postižením. Podnikatelským záměrem bylo rozšířit sortiment půjčovny o oblečení a doplňky od českých návrhářů. U nás totiž tvoří řada - zejména mladých - kostýmních výtvarníků, kteří vytvářejí zajímavé modely, jež jsou originální a zároveň běžně nositelné. Rozšíření sortimentu půjčovny o tyto modely logicky umožnilo rozšířit počet zákazníků.

Rovněž bylo přínosem pro ekologickou oblast snížení spotřeby oblečení v konkrétní lokalitě. Využívání jedné věci více lidmi, je nejen ekologickým počinem, ale v současné době módním trendem. V kombinaci s nabídkou zajímavých modelů od neotřelých návrhářů můžeme tuto variantu jen doporučit. A potvrdila nám to i slova manažerky Ivy Černé:

"Náš projekt Sdílená skříň se z hlediska ekologie zaměřuje zejména na snižování velmi vysoké spotřeby oblečení zejména z nadnárodních řetězců. Kromě půjčovny zpracováváme oblečení, jež získáme z darů, je tedy určeno k „vyhození“. V případě, že se jedná o kousky, které jsou ještě nositelné, tak je vypereme, opravíme a připravíme k prodeji. Další, dnes již nemoderní kusy, ovšem z kvalitních materiálů, přešijeme a připravíme k prodeji, kousky oblečení, jež nejsou k nošení, využijeme v sociálně-terapeutické dílně jako materiál pro tkaní."

Zkuste je následovat a připojit se:-)

 

Autor: Milan Šimáček