2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

ČSOB jde vzorem, zve sociální firmy do výběrových řízení

2015 - 14 - 05

 ČSOB jde vzorem, zve sociální firmy do výběrových řízení

ČSOB je veřejností vnímaná jako vysoce angažovaná v oblasti společenské odpovědnosti (CSR). Získává proto různá ocenění a oficiální uznání. Společenská odpovědnost je jedním ze základních pilířů firemní filozofie ČSOB a nedílnou součástí jejího podnikání.

Už při příchodu do prostorné haly jejího sídla, která vystavenými obrazy připomíná galerii, kde se prodávají fotografie zaměstnanců (jejichž výtěžek je určen pro dobročinné účely), je jasné, že je to víc než banka. V rozlehlých prostorech, které jsou díky bezbariérovosti dostupné všem, se konají dobročinné trhy a různé kulturní akce, kam jsou neziskové organizace přizvané, aby prezentovaly sebe i cílovou skupinu, se kterou pracují. Zaměstnanci tak mohli vidět například taneční vystoupení vozíčkářů nebo provazochodce s hendikepem.

Sešli jsme se s Alenou Králíkovou, manažerkou společenské odpovědnosti, a Milanem Čermákem, ředitelem útvaru Nákup. Rozhovor jsme vedli v příjemné kavárně, která je součástí banky, ale jako by byla světem sama o sobě.

Oba se shodli na skvělé spolupráci obou oddělení. „CSR spolupracuje s nákupem, abychom nacházeli co nejvíce synergií a oslovovali ty podniky, které zaměstnávají lidi s postižením. Tak dojde k potřebnému náhradnímu plnění a zároveň dáváme práci někomu, kdo ji ocení a umí ji dodat v kvalitě srovnatelné s ostatními,“ uvádí Milan Čermák. Oba potvrzují slova, kterými ČSOB popisuje jednu ze svých priorit – být odpovědná nejen ve vztahu k veřejnosti, ale i ke spolupracujícím složkám uvnitř firmy. Znamená to projevovat zájem, být otevření, nestranní, konzistentní, objektivní, chápaví a tolerantní. Vnímavost s sebou nese pocit toho, „že jsme v tom spolu“, že spolupracujeme.

Alena Králíková zdůrazňuje, že posláním ČSOB jako odpovědně smýšlející společnosti není jen přispívat finančně. Sociálním podnikům například poskytuje znalosti a zkušenosti, a tím usnadňuje jejich podnikání. Tuto myšlenku se daří uskutečňovat prostřednictvím grantového programu Stabilizace sociálních podniků. Ten spočívá v odborném poradenství, mentoringu, koučinku a dalších formách rozvoje, které poskytují odborníci ČSOB a společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. Sociální podnikání a etika v podnikání jsou oblastmi, na které se soustředí i strategie společenské odpovědnosti ČSOB. Odpovědné podnikání je tak principem, jehož prostřednictvím ČSOB své hodnoty naplňuje.

„Grantový program Stabilizace sociálních podniků, který vypisujeme s P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. má pro sociální podniky nedocenitelný přínos. Celá řada z nich má podobné otázky, takže některé problémy mohou řešit společně, sdílet zkušenosti a učit se od sebe navzájem. Sociální podniky mají unikátní příležitost podělit se o své vize a inspirovat se. Rovněž mají prostor řešit záležitosti individuálně se svými mentory nebo kouči. To je cenné pro ně samotné i ostatní – mohou navázat partnerství a získat nezbytné pracovní kontakty. People Planet Profit poskytla odborníky, kteří pomohli svými odbornými konzultacemi vytvořit efektivní plán a dotáhnout vizi sociálního podniku jednotlivým organizacím,“ představuje program Alena Králíková.

Připomíná také, že největším problémem pro znevýhodněné je zapojení do pracovního života. Právě v tom ČSOB pomáhá prostřednictvím podpory rozvoje sociálních podniků, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce, ať už kvůli jejich zdravotnímu postižení nebo i dalších důvodů, které jim znesnadňují aktivní uplatnění na trhu práce.

Na stránkách ČSOB se dozvídáme: Respekt pro nás znamená chovat se k ostatním tak, jako k sobě rovným. Respekt pro nás znamená být transparentní, oceňovat lidi za to, co dělají a kdo jsou, a věřit jim. Respekt začíná vlastní důstojností.

Firmy, které nezaměstnávají dostatek lidí se zdravotním postižením, mají možnost zastoupit tuto povinnost takzvaným náhradním plněním. Skupinu dodavatelů chceme nyní rozšířit i o sociální podniky. Milan Čermák je přesvědčen, že nejen ČSOB, ale i jiní zaměstnavatelé, by přivítali, kdyby existovala „mapa“ aktuální nabídky na trhu. Ta by poskytovala přehled o firmách a sociálních podnicích, které náhradní plnění poskytují. Také by přivítal větší škálu odvětví, ve kterých tyto firmy působí. V některých oborech jako např. IT se s takovou nabídkou nesetkal. ČSOB spolupracuje sice především s velkými, osvědčenými firmami, ale prostor pro náhradní plnění je i u menších firem. Je ale potřeba, aby ty firmy o sobě dávaly vědět.

Milan Čermák vyzývá: „Ať jsou sociální podniky vůči nám aktivní, budeme rádi, když se přihlásí do výběrových řízení a v rámci spolupráce nám poskytnou náhradní plnění.“

Alena Králíková náš rozhovor ukončuje slovy: „Přispívání na veřejně prospěšné aktivity patří k důležitým hodnotám ČSOB. Jdeme ale nad rámec filantropie a v souladu s principy společenské odpovědnosti se soustředíme na odpovědné produkty a služby, které našim klientům usnadňují život, bourají bariéry a zároveň co nejvíce angažují zaměstnance.“

 

Autor: Regina Broková