2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Každou šanci je třeba využít...

2015 - 27 - 04

Každou šanci je třeba využít...

Kurz pro azylanty a migranty „Základy podnikání“

V Organizaci pro pomoc uprchlíkům v současné době probíhá bezplatný kurz pro pražské azylanty a migranty „Základy podnikání“. Kurz pořádá P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. společně s partnerskou společností Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. a je součástí projektu Začátek ve svém 2, který je podpořen z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Cílem kurzu je dlouhodobě nezaměstnaným cizincům hlášeným na úřadě práce, kteří se rozhodli podnikat, pomoct vlastní podnikání rozjet. Krom možnosti získat důležité znalosti a informace jim je nabídnuta pomoc s vyřizováním všech nezbytných formalit k zahájení podnikání (nostrifikace diplomů, překlady dokumentů, vyřizování nutných náležitostí na úřadech apod.). Většinou se jedná o cizince, kteří se dlouhodobě potýkají s problémem najít uplatnění na našem trhu práce. A tak když jim ostatní dát práci odmítli, rozhodli se dát ji sami sobě a stát se podnikateli. K tomu, aby se jimi opravdu stát mohli a svůj podnikatelský cíl naplnili, je nutné, aby si osvojili právě základy podnikání. Účastníci na kurzu získávají informace ohledně legislativy v ČR, o daňovém i bankovním systému, pojištění, PR, marketingu i o možnostech získávání prostředků při zahájení podnikání. Učí se tvořit jednoduché webové stránky, vést účetnictví, sestavit rozvahu, spočítat bod zvratu. Do kurzu vstupují účastníci již s konkrétními podnikatelskými plány a v jeho průběhu mají možnost tyto plány rozpracovávat a teorii postupně uvádět do praxe. Právě to účastníci na kurzu oceňují nejvíce. Jedna účastnice se vyjádřila, že měla obavu, aby kurz nebyl suchá školní teorie. Ale školu tu připomíná snad jen tabule a barevné fixy. Jinak tu vládne uvolněná atmosféra a dobrá nálada, a to určitě nejen díky kávě, sušenkám a koláčkům, které dráždí chuťové buňky na stolku přímo vedle tabule. Účastnice kurzu Taťána na otázku, co se jí na kurzu líbí, pohotově odpověděla, že lektoři, kteří jsou odborníci a profesionálové a zároveň mají k účastníkům kurzu přátelský přístup a nechybí jim smysl pro humor a nadsázku. Nepůsobí na ni jako učitelé, ale spíš jako parťáci, a tak na kurzu není o legraci nouze. Mladá žena z Moldávie oceňuje především individuální přístup lektorů, kteří se pečlivě a trpělivě věnují každému účastníkovi a probírají s ním, jak nejlépe naplnit jeho podnikatelský záměr. Lektoři během výkladu zadávají úkoly a účastníci kurzu je zpracovávají na svých konkrétních podnikatelských plánech, společně pak vše konzultují, lektoři uvádějí konkrétní příklady z praxe, nabízejí rady a doporučení.

Kurz je jeden velký MIX. Na tabuli je nakreslený pro budoucí podnikatele nezbytný nástin marketingového mixu, který studuje v jedné místnosti mix různých národností. Účastníci jsou z Ukrajiny, Moldávie, Íránu, Ruska i Běloruska. A jejich podnikatelské cíle jsou stejně rozmanité, někdo si chce otevřít čistírnu, jiný kupovat a prodávat handmade výrobky, další poskytovat IT služby, někdo provozovat cestovní portál, jiný zas zabývat se výcvikem asistenčních psů.

Marketingový mix se skládá ze 4 P, pro účastníky tohoto kurzu je nejdůležitější jedno P – PRÁCE. Všichni mají společné to, že chtějí pracovat, ale nechtějí se o práci doprošovat. Jednou z takových účastnic je již zmiňovaná Taťána z Ruska. Vystudovala na vysoké škole hydrogeologii, ale i přes usilovnou snahu v České republice práci v oboru nenašla a nesehnala ani jinou práci, která by odpovídala jejímu vysokoškolskému vzdělání. Jediné, co jí nabízeli, bylo uklízení nebo mytí nádobí. Protože nechce být závislá na manželovi a zároveň se nehodlá spokojit s podřadnými pracemi, rozhodla se začít s podnikáním. I účastnice z Běloruska Viktorie se potýkala s problémy najít v České republice práci.  V Čechách žije již 17 let, ale práci našla jen jednou, a to na krátkou dobu a velmi špatně placenou. Viktorii situaci ještě komplikuje fakt, že se narodila s handicapem. Ani ona však nechce být závislá a odkázaná na sociální dávky a už vůbec nechce nikoho žádat o milost. Rozhodla se tedy pracovat na sebe, ale zároveň i pro jiné. To, co pro ni bylo dřív znevýhodněním, hodlá nyní proměnit ve svou přednost. A to jsou právě zkušenosti s jejím handicapem (tělesným i handicapem sociálně vyloučené) a poznáním, jak mu čelit. Viktorie se rozhodla podnikat v oboru – výcvik asistenčních psů. Právě zvířata, jak říká, ji totiž vyléčila, a to „terapií láskou“. Do 17ti let téměř nemluvila, styděla se za to, že se špatně vyjadřuje a koktá. Zvířata byla první, s kým začala bez ostychu komunikovat, protože právě zvířata, jak je přesvědčená, berou člověka takového, jaký je, i s jeho chybami, před nimi není důvod proč se stydět. Dřív Viktorie nemluvila vůbec, dneska mluví několika jazyky. Dřív potřebovala pomoc ona, dneska chce pomáhat ostatním. A právě určitou spřízněnost a možnost být sama sebou cítí i na kurzu: „Cítím se tu velmi dobře, protože tady se nikdo nemusí před nikým stydět, všichni jsme na stejné lodi, všichni jsme cizinci, mluvíme česky se zvláštním přízvukem, potýkáme se s problémy najít práci a uživit se.“ A právě vzájemná podpora účastníků hraje důležitou roli v udržení nadšení a motivace. O podnikání a zároveň pomoci druhým uvažuje i Julie, mladá žena z Ukrajiny. Vystudovala vysokou ekonomickou školu a v Čechách nějakou dobu pracovala v redakci časopisů, které vycházely v ruštině a angličtině. Po zhoršení ekonomické situace však práci ztratila a novou již nenašla. Rozhodla se tedy zúročit své znalosti z redakce i cestování a založit webové stránky nabízející služby v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že půjde o práci především z domova jen s nutností připojení k internetu, domnívá se, že by ji mohli zastávat i lidé s fyzickým handicapem. Rozhodla se několik z nich zaměstnat, protože sama prý dobře ví, jaké to je nemít práci a jak je práce důležitá nejen pro získání finančních prostředků, ale i k budování vlastního sebevědomí.

Na kurzu účastníci získávají spoustu nových znalostí, učí se od lektorů, ale i jeden od druhého a učí se i hodně sami o sobě, mimo jiné i to, jak důležité je nevzdávat se. Viktorie to vyjádřila slovy: „Důležité je na život si jen nestěžovat, ale něco s ním dělat. Pro mě kurz znamená šanci a myslím, že každou šanci je třeba využít.“ Kurz je rozhodně jednou z možností něco se svým životem udělat. Využít další šanci navštěvovat tento kurz budou mít zájemci od května (nový běh kurzu startuje 13.5. 2015 a končí 2.7. 2015).

 

 

Leták projektu ke stažení ZDE.

 

Kontaktní osoby pro zájemce o kurz:

Monika Šikulová, P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., Malátova 16, Praha, monika.sikulova@p-p-p.cz, 776 786 199

Ivana Baňacká, OPU, Kovářská 4, Praha 9, ivana.banacka@opu.cz, 730 158 779

 

b_0_0_0_00_images_OPPA_log_m.jpg 

 

 

Autor: Drahomíra Broková