2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

2014 - 15 - 12

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vznikl v listopadu 2013 v Moravskoslezském kraji na základě identifikovaných potřeb sociálních podniků, sociálních podnikatelů a dalších aktérů sociální ekonomiky v tomto kraji. Cílem Klastru je nejen prosazování nástrojů sociální ekonomiky do praxe, ale také posílení konkurenceschopnosti zapojených sociálních podniků a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací, usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání, iniciace vzniku nových sociálních podniků, podpora stávajících sociálních podniků, a budování partnerských vztahů s jinými klastry k identifikaci a realizaci dodavatelských příležitostí a tvorbě pracovních míst.
Právě společná podpora, sdílení informací a společný postup při řešení různých překážek byly hlavními potřebami sociálních podniků v Moravskoslezském kraji, které iniciovaly vznik Klastru. A proč zrovna klastr? Co to vlastně je? Klastr je v obecné rovině subjekt začleňující v sobě podniky a instituce určitého odvětví za účelem zvýšení jejich vlastní konkurenceschopnosti. Existující klastry zahrnují např. automobilový průmysl, cestovní ruch, IT technologie, hornictví, nanotechnologie, strojírenství, lesnictví, plastikářství. Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je určitou raritou, protože nezačleňuje podniky stejného oboru, ale podniky jdoucí napříč celým spektrem oborů činností. Mají ale společný zájem na zvýšení vlastní konkurenceschopnosti a kooperace. Klastrování sociálních podniků je významnou inovací, jejíž efekt by měl být v horizontu několika let znatelný. Klastr má vytvořen základní katalog výrobních programů svých členů – sociálních podniků a plánuje pro tyto podniky zajišťovat část zakázek a odbytu propojením poptávky a nabídky ať již v rámci klastrové spolupráce, či spolupráce s institucemi veřejné správy a dalšími subjekty.
Klastr má v současné době celkem 34 členů, kteří zaměstnávají přes 1400 zaměstnanců, z nichž více než 820 je zdravotně či sociálně znevýhodněných. Začleněné sociální podniky zaměstnávají průměrně 77% zaměstnanců z těchto cílových skupin. Roční obrat členů činí více než 400 mil. Kč. Klastr má také schválen etický kodex, kterým se jeho členové řídí. Klastr v letošním roce zahájil spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR, Agenturou regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje a Národní klastrovou asociací ČR. Nejvýznamnější spolupráce byla deklarovaná podepsáním memoranda o spolupráci mezi Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC a Moravskoslezským krajem. Vedení Klastru již mělo v letošním roce příležitost prezentovat své činnosti a plány na několika významných akcích, mezi něž patřil 12. ročník Mezinárodní konference Bez bariér – Bez hranic, konference NS MAS Místní akční skupiny a podpora sociálního podnikání, konference Národní klastrové asociace Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje a seminář Agentury pro sociální začleňování a magistrátu města Ostravy Sociální podnikání – Šance podnikat jinak.
Podrobné informace o Klastru, jeho vedení, jeho členech a dalších aktivitách jsou uveřejněny na webových stránkách www.klastr-socialnich-podniku.cz.

foto: archiv MSK