2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

2014 - 15 - 12

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vznikl v listopadu 2013 v Moravskoslezském kraji na základě identifikovaných potřeb sociálních podniků, sociálních podnikatelů a dalších aktérů sociální ekonomiky v tomto kraji. Cílem Klastru je nejen prosazování nástrojů sociální ekonomiky do praxe, ale také posílení konkurenceschopnosti zapojených sociálních podniků a zlepšení jejich výsledků na základě společné strategie, sdílení informací, usnadnění přístupu k informacím v oblasti sociálního podnikání, iniciace vzniku nových sociálních podniků, podpora stávajících sociálních podniků, a budování partnerských vztahů s jinými klastry k identifikaci a realizaci dodavatelských příležitostí a tvorbě pracovních míst.
Právě společná podpora, sdílení informací a společný postup při řešení různých překážek byly hlavními potřebami sociálních podniků v Moravskoslezském kraji, které iniciovaly vznik Klastru. A proč zrovna klastr? Co to vlastně je? Klastr je v obecné rovině subjekt začleňující v sobě podniky a instituce určitého odvětví za účelem zvýšení jejich vlastní konkurenceschopnosti. Existující klastry zahrnují např. automobilový průmysl, cestovní ruch, IT technologie, hornictví, nanotechnologie, strojírenství, lesnictví, plastikářství. Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je určitou raritou, protože nezačleňuje podniky stejného oboru, ale podniky jdoucí napříč celým spektrem oborů činností. Mají ale společný zájem na zvýšení vlastní konkurenceschopnosti a kooperace. Klastrování sociálních podniků je významnou inovací, jejíž efekt by měl být v horizontu několika let znatelný. Klastr má vytvořen základní katalog výrobních programů svých členů – sociálních podniků a plánuje pro tyto podniky zajišťovat část zakázek a odbytu propojením poptávky a nabídky ať již v rámci klastrové spolupráce, či spolupráce s institucemi veřejné správy a dalšími subjekty.
Klastr má v současné době celkem 34 členů, kteří zaměstnávají přes 1400 zaměstnanců, z nichž více než 820 je zdravotně či sociálně znevýhodněných. Začleněné sociální podniky zaměstnávají průměrně 77% zaměstnanců z těchto cílových skupin. Roční obrat členů činí více než 400 mil. Kč. Klastr má také schválen etický kodex, kterým se jeho členové řídí. Klastr v letošním roce zahájil spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR, Agenturou regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje a Národní klastrovou asociací ČR. Nejvýznamnější spolupráce byla deklarovaná podepsáním memoranda o spolupráci mezi Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC a Moravskoslezským krajem. Vedení Klastru již mělo v letošním roce příležitost prezentovat své činnosti a plány na několika významných akcích, mezi něž patřil 12. ročník Mezinárodní konference Bez bariér – Bez hranic, konference NS MAS Místní akční skupiny a podpora sociálního podnikání, konference Národní klastrové asociace Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje a seminář Agentury pro sociální začleňování a magistrátu města Ostravy Sociální podnikání – Šance podnikat jinak.
Podrobné informace o Klastru, jeho vedení, jeho členech a dalších aktivitách jsou uveřejněny na webových stránkách www.klastr-socialnich-podniku.cz.

foto: archiv MSK