2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Rozhovor s Gianluca PASTORELLI (DIESIS, Belgie)

2014 - 10 - 09

Rozhovor s Gianluca PASTORELLI (DIESIS, Belgie)

Od roku 1997 Diesis podporuje rozvoj sociální ekonomiky v Evropě prostřednictvím realizace znalostních aktivit, jako je vzdělávání, projektování, konzultace a poradenství, technické pomoci a výzkumu. Diesis členové představují síť tisíců podniků v celé Evropě. 

Gianluco, jak se Vám líbila konference TESSEA (22.5.2014)?

Líbila se mi hodně, opravdu hodně moc! Setkání bylo pro mne výjimečně zajímavé a přínosné. Organizace konference a její zajištění bylo bez chyby, prostě perfektní. Prezentace přednášejících z ČR mi poskytly hluboký vhled do problematiky sociálního podnikání v této zemi.  

A jaká byla spolupráce s P3? Mohl byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Žádný prostor pro zlepšení nevidím! Přátelská a hladce probíhající komunikace, velice dobrá organizace konference. Jsem si jistý, že do budoucna existuje velký prostor pro vzájemně přínosnou spolupráci. Začali jsme už tím, že jsme pozvali P3 jako svého partnera k účasti na projektu DG EMPL.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Myslím si, že za sociálním podnikáním v ČR stojí dlouhá a bohatá tradice družstevnictví a že na tuto tradici může ČR energicky a inovativně navázat sociálním podnikáním a sociálně inovativními projekty. Pro člověka je vždycky inspirující a podnětné se setkat s mladými a/nebo dynamickými lidmi, které nacházejí své životní naplnění v sociálním podnikání a ekonomice, v projektech zaměřených na sociální inovace. Konference TESSEA mě poskytla novou inspiraci a chuť podporovat a prohlubovat zkušenosti a projekty mezi námi a Vaší překrásnou zemí.

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Moje doporučení je pokračovat ve spolupráci a výměně zkušeností se zahraničními sociálními podniky a podnikateli, zejména v rámci Evropy. Konkrétně bych se asi zaměřil na státy jako je Itálie, Belgie, Španělsko, Francie a Polsko, které považuji v oblasti zkušeností se sociální ekonomikou za nejzajímavější.

Autor: Pavla Svobodová