2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Český Západ, o.p.s.

2014 - 05 - 09

Český Západ, o.p.s.

Český Západ, o.p.s. působí v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji, kde nabízí sociální služby a řadu komunitních aktivit. Vznik občanského sdružení iniciovali bratři trapisté z nedalekého kláštera v Novém Dvoře v roce 2001, kteří si při stavbě svého kláštera všimli úskalí života v romské komunitě v Dobré Vodě a několika mužům nabídli práci na stavbě kláštera. Na základě této spolupráce vzniklo 17.prosince 2001 občanské sdružení Český Západ, které začalo působit v Dobré Vodě začátkem roku 2002.

V současnosti poskytuje Český západ sociálně znevýhodněným na Toužimsku a Tepelsku sociální služby a realizuje i další projekty, kterými se snaží naplňovat své poslání. Nabízí pravidelné i občasné aktivity pro děti, mládež, dospělé, komunitu i veřejnost. O jeho činnosti, klientech, problémech, kterým pracovníci musí čelit, jsme si povídali s Mgr.Kamilou Součkovou, koordinátorkou zaměstnávání, lektorkou keramického kroužku a tvořivých dílen a vedoucí textilní a keramické dílny.

„Český západ se především zabývá sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.“ Práce členů tohoto sdružení se především zaměřuje na romskou komunitu v Dobré Vodě, jejíž členové jsou mezi sebou většinou nějak příbuzensky spřízněni. Na základě dlouhodobé a komplexní spolupráce s touto komunitou vznikla snaha a potřeba shánět pro členy komunity zaměstnání. Po konzultacích se sociálními pracovníky, kteří právě pracovali v terénu s romskými rodinami, jsou vždy doporučeni lidé, kteří práci potřebují nejvíce (dlouhodobě nezaměstnaní, lidé, kteří mají nějaký hendikep v uplatnění na trhu práce, často to jsou lidé, kteří mají nedokončené základní vzdělání). Součková je pak zkontaktuje a dá jim nějakou nabídku.

Co vlastně chápat pod pojmem „sociálně aktivizační služby“? „Je to práce s celou rodinou, která má děti. Sociální služby se poskytují komplexně, ať se to týká výchovy dětí, práce s předškolními dětmi (zařízení tzv. školička), u starších je to pak doučování a různé volnočasové aktivity, pomáháme studentům na odborných učilištích, aby úspěšně zakončili studium, no a pak je to práce převážně s matkami v tvořivých dílnách,“ popisuje Součková.

V tvořivých dílnách, kam nejprve chodily ženy šít jen pro vlastní potřebu, se nejen šije, ale konají se zde i přednášky, o které mají klienti zájem (např. různé lékařské přednášky), ale probíhal zde i dámský klub, kde klientky probíraly své osobní problémy. Nejčastěji ale členové Českého západu pomáhají klientům s různým vyřizováním na úřadech, vyřizují s nimi dluhy a exekuce – vždy podle osobní potřeby klienta.

Hlavní činností je ale šicí dílna, která funguje už dvanáct let a od roku 2011 se začala více profesionalizovat, včetně toho, že se začalo nabírat více zaměstnanců. Výrobky z této dílny se Český Západ snažil prodávat v kamenném obchodě Charity Shop v Plzni, ale neměli úspěch. V současnosti tak mají „pouze“ internetový obchod a produkty prodávají také přes server fler.cz. Hlavním těžištěm příjmů jsou zakázky, většinou reklamní předměty, tašky s potiskem, sáčky, pravidelnou zakázku vyrábějí pro obchod MAKRO. Pro současné členy Českého západu je těžké se nějak více zabývat obchodem a zajišťovat zakázky, jejich hlavní náplní a prací jsou sociální služby. Do budoucna by proto rádi najali nějakou pomocnou ekonomickou sílu.

„Momentálně jsme ve zvláštní situaci – máme poradnu pro hledání práce, ale v našem kraji nejsou žádní zaměstnavatelé“ popisuje jeden z hlavních problémů Součková. „Pro naše klienty je velmi náročné najít místo, a to i když zaměstnavatelům nabízíme, že za naše klienty budeme platit mzdu.“ Za této situace přemýšlí, že se zaměstnavateli budou muset stát oni, což je ale podle Součkové pro sdružení riskantní krok.

Dalším problémem je vůbec přesvědčit klienty, že práce se jim vyplatí. Dělá se to velmi těžko, když výše dávek, které nabízí stát, je vyšší než minimální mzda, kterou svým klientům nabízejí. Rodina s více dětmi žijící z dávek je na tom lépe než kdyby začali pracovat. Nehledě na to, že v kraji jsou velmi drahé nájmy bytů a to by z minimální mzdy nezaplatili. Výsledek je vždy jasný – vyplatí se zůstat na podpoře. Tomu se snaží členové sdružení předejít a přesvědčit, že práce nemusí být nutně jen o penězích.

A když už ženy chtějí pracovat, tak zde nastává problém, co s malými dětmi (kterých má rodina většinou okolo pěti nebo šesti). Např. pokud je matka na mateřské dovolené, nepřijmou jí jiné dítě do školky. K těmto velkým problémům se pak připojují prostá fakta, že z malých vesniček se klienti nemohou jak dostat do práce, protože dopravní spojení je zde jen minimální, jestli vůbec nějaké.

Na závěr se Součková ironicky usmála. „Jsme jedním z největších a nejvýraznějších zaměstnavatelů v kraji, což je prostě paradoxní, protože momentálně zaměstnáváme zhruba čtyřicet lidí, což je v tomto kraji významný počet…hned po školství.“

Autor: Zuzana Kolouchová