2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 25 - 08

POSUN TERMÍNU!! 30.9. CENA ZA CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ 2017

Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

V Amygdale vytvářejí přátelské prostředí, oslovit chtějí nejen český trh

2014 - 05 - 09

V Amygdale vytvářejí přátelské prostředí, oslovit chtějí nejen český trh

Lenka Fritzová (40) je projektová manažerka a razí heslo: Potenciál je tým a jeho směr. Přestože jejich projekt sociálního podnikání je v počátku, zaujali mě nejen názvem podniku, ale i produktem – víte snad, co jsou dermaponožky?

Amygdala je centrum v mozku spojené s emocemi a jejich zažíváním. Proč právě tento název pro sociální podnik?

 Cílem AMYGDALY SOCIAL, s. r. o., je vytvářet přátelské prostředí pro zaměstnance a vyrábět produkty, které budou spojeny s příjemnými pocity a emocemi. Myslím, že bych měla čtenářům objasnit, co to vlastně sociální podnik je: Stručně řečeno je to firma, která se dobrovolně zavázala zaměstnávat lidi, kteří jsou z různých důvodů, jako je třeba zdravotní stav, etnická  příslušnost nebo věk, sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením hrožení a tím pádem také znevýhodněni na trhu práce. Takových zaměstnanců musíme mít nejméně 40%.  Sociální podnik se rovněž musí zavázat, že více než polovinu svých zisků bude investovat do svého vlastního rozvoje. Takže protože se orientujeme na příjemné emoce, máme v názvu slovo „Amygdala“, a protože jsem současně sociální firma, máme v názvu „Social“.

Jste zaměřeni na osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané. Proč právě tato skupina a jak souvisí s předmětem podnikání?

Chceme vytvářet pracovní místa pro lidi dlouhodobě nezaměstnané nebo dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené, protože v současné době je stále těžší najít si práci i pro kvalifikované uchazeče bez zdravotních či jiných hendikepů. AMYGADALA SOCIAL, s. r. o. byla od počátku zamýšlena jako sociální podnik. Myslíme, že i v dnešní době, kdy je tak často skloňováno slovo „krize“, je možné podnikat slušně, poctivě a se vstřícností k lidem, kteří se ocitli, obvykle nikoli vlastní vinou, ve svízelné situaci. 

Co vás přivedlo k výběru právě tohoto segmentu podnikání? Dermaponožky je pro laika asi obtížně představitelný pojem, k čemu slouží? 

Všechny moje aktivity a nabídka nových produktů, které nejsou na trhu, vychází z inspirace z vlastního života nebo od kolegů. Realizujeme a uvádíme do života vše, co postrádáme, nebo co by zlepšilo život ostatním. Tento druh podnikání není o tzv. „zbohatnutí“, a proto tam musí být především inspirace vlastní, která nás motivuje dojít do cíle. Nám se podařila velmi výjimečná věc – přijít s nabídkou zboží, jež není na trhu a po němž bude poptávka, vyjít současně vstříc potřebám cílové skupiny nezaměstnaných a to vše opřít a podpořit principy našeho sociálního podniku AMYGADALA SOCIAL, s. r. o. Díky tomu jsme také zaujali evropské instituce a podařilo se nám získat na rozjezd firmy dotaci ze strukturálních fondů EU.

O našem produktu zatím nechci moc prozrazovat, snad jen tolik, že nemá ve světě obdoby a bude pro zákazníka velmi příjemný.

Fungujete od 6. června 2013. Jak probíhají první měsíce vaší činnosti?

V této chvíli je AMYGDALA SOCIAL s.r.o. ve fázi výroby našeho produktu. V prvních měsících bylo třeba především zajistit dodavatele surovin, které potřebujeme, což vzhledem k tomu, že si nemůžeme dovolit nakupovat textilie po tunách, byl docela oříšek. Naštěstí se nám podařilo navázat spolupráci s českou firmou, jež potřebný materiál dováží. Nyní testujeme různé varianty produktu a dále jednáme s dodavateli. Dalším úkolem v počátcích firmy bylo vytvoření loga produktu a vizuální prezentace vůbec. Nyní dokončujeme design krabiček.

Jak jste se dostala k sociálnímu podnikání?

Spolupracovala jsem na různých sociálně zaměřených projektech a v současné době vedu projekt zaměřený na rovné příležitosti žen a mužů. Vést vlastní sociálně orientovanou firmu pro mě byla výzva, jíž jsem se rozhodla přijmout. Líbí se mi především principy sociálního podniku a vytvoření kolektivu, který chce se spolupodílet na rozvoji společnosti a má ambice dodržovat stanovené principy.

Projekty musejí být do určité doby a míry soběstačné. Jaký je váš plán?

Cílem firmy AMYGDALA SOCIAL, s.r.o., je samozřejmě uchytit se co nejdříve na trhu a dosáhnout ziskovosti. Také nechceme zůstat jen u dermaponožek, máme v úmyslu se i nadále věnovat vývoji produktů péče o tělo a hygienických produktů.

Myslíte, že lze takto podnikat v každém místě republiky nebo jste vázaní na lokalitu?

Záleží na tom, čeho se to podnikání týká. Je jasné, že třeba kavárna na půl cesty je vázaná na lokalitu, ale v našem případě tomu tak není – hodláme oslovit celý český trh a možná nejen jej.

Co je pro vás největší nesnází v začátcích sociálního podnikání?

Patrně to, co je nesnází v začátcích jakéhokoli podnikání, tedy orientace v zákonech, aby všechny uzavřené smlouvy byly v pořádku apod. Samozřejmě je třeba zvládnout time management, ale v této oblasti mám už naštěstí předchozí zkušenosti.

Co vám naopak pomohlo nebo vás překvapilo?

Vždy mi pomohli a často mě překvapili lidé do projektu zapojení nebo s námi tak či onak spolupracující. Je to jakási zákonitá symbióza sledu událostí, kdy co jeden člověk pokazí, jiný napraví. Takže lidé jak v týmu firmy AMYGDALA SOCIAL s.r.o., tak externí – dodavatelé, lidé na úřadech atd. Musím, ale připomenout třeba to, jak se zaměstnanci zapojili do návrhu loga produktu, ke konečné podobě jsme dospěli kolektivní prací. A pak samozřejmě to, že se nám podařilo sehnat dodavatele potřebného materiálu, to nám doslova „vytrhlo trn z paty“.

Autor: Kateřina Kokešová