2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Pohled Julie Koczanowicz-Chondzyńské z polské organizace Fundacja Inicjatiw Spoleczno-Ekonomicznych (FISE) na české sociální podnikání

2014 - 01 - 09

Pohled Julie Koczanowicz-Chondzyńské z polské organizace Fundacja Inicjatiw Spoleczno-Ekonomicznych (FISE) na české sociální podnikání

Julie, jak se Vám líbila konference TESSEA?

Líbila se mi opravdu hodně moc. Konkrétně se mi líbilo to, že jsem měla příležitost se setkat s velice zajímavými lidmi a vidět příklady sociálních podniků v České republice, které působí v těch nejrozmanitějších odvětvích. Stejně tak mě zaujalo, že lze v ČR sociálně podnikat v tolika různých právních formách.

A jaká byla spolupráce s P3? Mohla byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Co se týče spolupráce s P3, nemohu říci jediné špatné slovo. Vše bylo dokonale zorganizováno, komunikace se odehrávala na profesionální úrovni. Zavčasu a detailně jsme se dozvěděli o místě a času konání konference, jaký bude její program, kdo zde vystoupí, co očekává P3 od mé plánované prezentace. Na konferenci byli pozváni velmi zajímaví lidé, taktéž byli pozváni zajímaví a podnětní představitelé českých sociálních podniků. Nejvíce se mi asi líbili „study visits“ – návštěvy vybraných českých sociálních podniků J. Prostě dobrá práce, dobrá volba ze strany P3.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Protože jsem byla v Praze 2 roky zpátky, situaci ohledně vývoje a směřování sociální ekonomiky v ČR jsem docela znala a žádné velké překvapení se nekonalo. Hodně podmínek pro sociální podnikání je nastavených obdobně jako je tomu v Polsku (konkrétně mám na mysli systém státní podpory pro sociální podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Velice mě překvapila a nadchla jedna věc. Mnoho ze sociálních podniků a podnikatelů, se kterými jsem se na konferenci TESSEA setkala, začali podnikat a podnikají nezávisle na jakékoliv státní podpoře. Čeští sociální podnikatelé jdou po hlavě do toho – rozhodnou se pro sociální podnik a založí ho. Bez podpory stávající legislativy a konkrétního zákona, který by jejich činnost podpořil.

http://fise.org.pl/

Autor: Pavla Svobodová