2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Rozhovor s Michelou Vogrig, Legacoop Sociali (Itálie)

2014 - 29 - 08

Rozhovor s Michelou Vogrig, Legacoop Sociali (Itálie)

Michelo, jak se Vám líbila konference TESSEA?

Líbila. Konference byla velice zajímavá a její organizace a koordinace prostě perfektní. Navíc mi tato konference umožnila se více dozvědět a prohloubit stávající vědomosti o sociálním podnikání v České republice.

A jaká byla spolupráce s P3? Mohl byste říci, co konkrétně Vás na spolupráci zaujalo, co bylo bez chyby, kde vidíte případně nějaký prostor pro zlepšení?

Myslím si, že spolupráce byla bez jediné chyby. Vše bylo perfektní a osobně nevidím vůbec žádný prostor pro jakékoliv zlepšování.

Co Vás překvapilo a zaujalo na situaci týkající se vývoje sociální ekonomiky v ČR? Přineslo Vám to nějakou inspiraci?

Skutečně moc se mi líbí dynamika a energičnost českých sociálních podnikatelů a vůbec všech, kteří se rozvoji českého sociálního podnikání věnují. Nabyla jsem dojmu, že Česká republika překypuje energií, tolik potřebnou pro rozvoj a implementaci sociálních inovací a sociálního podnikání. A jakou inspiraci jsem si z konference odnesla? Určitě bych s Vaší zemí ráda prohloubila výměnu zkušeností a další spolupráci na projektech!

Co si myslíte o sociálních podnicích a podnikatelích v ČR obecně, o jejich nastavení a směřování?

Myslím si, že důležité je pokračovat a dále rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností v rámci Evropy. Věřím, že i my společně můžeme najít spoustu příležitostí pro spolupráci – mezi Českou republikou a Itálií. 

http://www.legacoopsociali.it/

Konference TESSEA 22. 5. 2014

Tazatel: Pavla Svobodová