2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

FISE se představuje

2012 - 13 - 12

FISE se představuje

Sociální podniky působící v Polsku mají jednu velkou výhodu: pokud se chtějí dovědět jakékoli informace týkající se sociální ekonomiky, stačí, když navštíví internetové stránky www.ekonomiaspoleczna.pl. Tento portál provozuje Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych (zkráceně FISE, v českém překladu Nadace sociálně ekonomických iniciativ). Tuto neziskovou organizaci založili již v roce 1990 lidé, kteří se v období komunismu aktivně podíleli na opoziční činnosti. Mezi nejznámější patřil Jacek Kuroń. Hlavním cílem organizace je soustavná činnost směřující ke zvyšování zaměstnanosti. Proto se její hlavní aktivity týkají pracovního trhu. „Realizovali jsme kolem 150 projektů, proškolili téměř 8 tisíc pracovníků veřejných i soukromých institucí pracovního trhu, vydali jsme několik desítek publikací týkajících se této problematiky,“ říká Krzysztof Cibor z nadace FISE.


FISE provozuje speciální internetový portál věnovaný problematice nezaměstnanosti www.bezrobocie.org.pl. Najdeme tam pracovně právní předpisy, statistiky týkající se zaměstnanosti, různé analýzy a studie, příklady projektů, jejichž cílem je zvyšování zaměstnanosti. Tyto projekty se zaměřují na skupiny osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce: mládež, lidi nad 50 let, psychicky nemocné, vězně, imigranty a jiné.
Již sedm let se FISE zabývá obecnými pravidly fungování sociální ekonomiky a integrací subjektů působících v této oblasti. Organizuje konference, je moderátorem diskuzí mezi nevládními organizacemi a veřejnou správou, jejichž tématem je sociální ekonomika. FISE vydala řadu publikací věnovaných této problematice. Provozuje již zmíněný portál ekonomiaspoleczna.pl. a vede sekretariát Stálé konference sociální ekonomiky. „Tyto primární cíle uskutečňujeme také díky hospodářské činnosti. Té se věnuje speciálně vyčleněna jednotka FISE – Škola podnikání,“ vysvětluje Cibor.

Na portálu ekonomiaspoleczna.pl lze najít informace týkající se legislativy, grantů, školení, své vlastní záložky mají sociální podniky i samospráva. Velmi přínosný je Atlas dobré praxe, v němž jsou prezentovány konkrétní příklady zavedených sociálních podniků z celého Polska. Loni FISE poprvé vyhlásila soutěž Nejlepší sociální podnik roku. Cílem bylo najít a prezentovat takové sociální firmy, jež jsou nejlépe připraveny čelit konkurenčnímu prostředí na volném trhu a zároveň jsou sociálně přínosné. V prvním ročníku vyhrálo sociální družstvo vyrábějící vánoční ozdoby. Nyní se blíží finále druhého ročníku soutěže.

Hlavní zásady polské sociální ekonomiky byly shrnuty na Mezinárodní konferenci o sociální ekonomice, která se uskutečnila v roce 2008 v Gdaňsku. Za přítomnosti prezidenta Lecha Wałęsy a premiéra Tadeusze Mazowieckého byl poprvé prezentován Manifest sociální ekonomiky. Manifest obsahuje 21 hlavních bodů, mj. tyto principy:
• Sociální ekonomika není vlastnictvím žádné politické strany ani hnutí.
• Sociální ekonomiku lze chápat jako soubor institucí, jež se snaží realizovat sociální cíle s použitím tržních nástrojů.
• Sociální ekonomika je jedna z nejlepších metod, jak aktivizovat dlouhodobě nezaměstnané.
• Sociální ekonomika nabízí aktivní formy pomoci místo pasivních, spoluodpovědnost místo nárokování si pomoci a závislosti na ní.
• Velmi důležitým prvkem sociální ekonomiky je její lokální ráz.
• Není vhodné, aby sociální podniky byly chápány jako oblast charitativní činnosti, ale spíše jako prostor pro investování.
• Nevládní organizace mají právo vyvíjet hospodářskou činnost a tímto způsobem generovat vlastní příjmy.
• Sociální podniky nemají být ve srovnání s komerční sférou diskriminovány, ale zároveň nemají být bezdůvodně zvýhodňovány.

Danuta Chlupová