2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

La Cordata – italské sociální družstvo typu A

2014 - 21 - 08

La Cordata – italské sociální družstvo typu A

La Cordata je italské sociální družstvo typu A působící v metropolitní oblasti Milána. Ve městě Miláno, které je plné hluku a pohybu, se najednou nachází místa, která se vyznačují přívětivostí a harmonií.

La Cordata vznikla před 25 lety, kdy byla vytvořena v roce 1989 společníky AGESCI (Italská katolická skautská organizace). La Cordata má mezi svými partnerskými společnostmi družstva, podniky a instituce z nejrůznějších odvětví.

U tohoto sociálního družstva je samozřejmostí laskavé přijetí, integrace a rodinná atmosféra, která je určena bez jakéhokoli rozdílu všem: turistům, studentům, pracujícím, rodinám, cizincům, singles, osamělým matkám i otcům s dětmi, osobám se zdravotním postižením. Nabízí pohostinnost i sociální podporu, možnosti vzdělání a bydlení na krátká, střednědobá i dlouhá období. Dočasné bydlení za konkurenceschopné ceny při zachování vysoké úrovně bydlení i sociálních a relaxačních aspektů. Cílem je vytvářet, udržovat a podporovat vztahy mezi lidmi, aby se člověk cítil dobře a našel svoje místo v životě.

La Cordata poskytuje především v Miláně a blízkém okolí:
a) sociální bydlení (social housing)
b) hotelnictví
c) služby pro postižené
d) některé služby pro děti
e) inovativní přístupy (služby pro určitá teritoria v celém Miláně a okolí)

La Cordata je jedním z prvních sociálních podniků, které se začaly zabývat sociálním bydlením. Často pomáhá klientům v nečekaných a náročných životních situacích. Hotelnictví v podobě, jaké nabízí, představuje nový a inovativní přístup vzhledem k sociální integraci.

Principy, kterými se řídí sociální družstvo La Cordata:
1) Efektivní podnikání, schopné propojit a udržet pohromadě obchodní prvky v podnikání se spokojeností a blahem lidí a místních komunit.
2) Udržitelný rozvoj, založený na vytváření pracovních modelů, především inovativních, které se dají dlouhodobě využívat a udržet.
3) Flexibilita, reagování na dynamické společenské změny, které se rychle vyvíjejí.

V posledních letech se tyto 3 principy významně projevily například v městském projektu s názvem Villaggio Barona – Milán (social housing), kdy se z průmyslové čtvrti vytvořilo obytné bydlení.

La Cordata spravuje několik nemovitostí v Miláně a okolí.

Například Rezidence Zumbini 6 se nachází v jižní části Milána. Je to zařízení určené pro studenty a business pobyty; část se využívá i pro sociální bydlení. V tomto objektu se zajišťuje ubytování hotelového typu (krátkodobé, střednědobé i dlouhé pobyty) ve dvou patrech, ve třetím je penzion pro studenty ohrožené sociálním vyloučením (je tam ubytováno hodně cizinců), ve čtvrtém poschodí jsou 4 byty pro matky s dětmi v náročných životních situacích (něco jak u nás azylové domy), které mají doporučení ze sociálních služeb. Tím, že se většinou ženy s dětmi zdržují delší dobu, přizpůsobuje se jim např. i vymalování pokojů:

Hlavním předmětem činností v Zumbini 6 podobně jako v celé La Cordatě je vytvářet a rozvíjet vazby a smysluplné vztahy mezi lidmi. Důraz je kladen na přívětivost, aby se všechny zúčastněné osoby (návštěvníci i zaměstnanci) cítily dobře. Vytvářejí se tzv. „spontánní vazby“ (Legami di senso) jako vedlejší produkt setkávání se mezi lidmi (např. při školní akci jsou rodiče dítěte v interakci s dalšími rodiči apod.).

Rezidence Zumbini 6 je rozsáhlý objekt, ve kterém se v současné době realizuje několik projektů:
1) Penzion pro studenty (TANDEM) – studenti, kteří jsou ohroženi případným sociálním vyloučením, jsou ubytováni společně se studenty, kterým to nehrozí (prevence vyloučení).
2) Projekt Erin (4 byty) – matky s dětmi doporučenými sociální službou.
3) Projekt JOBOX – něco na způsob našeho podnikatelského inkubátoru, kdy si mladí lidé mohou nasimulovat a vyzkoušet podnikatelské prostředí.
4) Rodinné centrum – organizuje setkávání rodin z blízkého okolí (psychologické poradenství, nízké ceny).

V prostorách rezidence Zumbini je v nájmu několik dalších subjektů s různými aktivitami, jako je např. divadelní společnost Alma Rose, která mimo jiné propaguje Zumbini 6, podobně jako časopis s ekonomickou tématikou VALORI (na svých stránkách píše o celé La Cordatě).

Dále je v rezidenci Zumbini bar, o který se stará další sociální družstvo. V rezidenci Zumbini se nacházejí sociální družstva typu A i B, která musí mít oddělené účetnictví. Dříve sociální bydlení znamenalo levné bydlení, dnes se jedná o poskytování daleko komplexnějších služeb. Každou středu se v blízkosti rezidence koná trh, kdy místní producenti z blízkosti Milána nabízejí sýry, salámy, vejce, víno aj. Podobné našim farmářským trhům.

Je zde vytvořen model partnerství mezi státní správou, veřejností, nadacemi a sociálními družstvy, který se uplatňuje už i v jiných částech Milána.
La Cordata hodně reinvestuje, v poslední době postavili novou rezidenci na ubytování v centru Milána.

La Cordata byla první, co se týče změny pohledu na sociální bydlení, které má být  integrací služeb sociálních a profitových. Důležitou je dlouhodobá sociální a ekonomická udržitelnost.

Autor: Martina Haverová