2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sportovní komplex „Com-Com Zone“

2014 - 18 - 08

Sportovní komplex „Com-Com Zone“

Sportovní komplex v Krakově je vzorovým příkladem, jak by mělo vypadat propojení ekonomické a společensky prospěšné aktivity. Je také ukázkou fungujícího spojenectví a spolupráce mezi veřejným, ziskovým a neziskovým sektorem, která přináší užitek všem zúčastněným stranám.

Právě díky spolupráci veřejným, ziskovým a neziskovým sektorem má město Krakov moderní sportovní komplex „Com-Com Zone“. Provozuje jej asociace jménem SIEMACHA. Krakovští obyvatelé v něm nacházejí místo, kde mohou za přijatelnou cenu zregenerovat své síly a dopřát si plnými doušky sportovního vyžití. Sportovní komplex se rozkládá na ploše 6000 m2 a nachází se v části Krakova zvané Nowa Huta.

Ve sportovním komplexu Com-Come Zone najdete plavecký bazén, hrací kurty pro nejrůznější druhy sportu, tělocvičnu, vybavené prostory pro fitness a spinning, prostory pro workshopy a v neposlední řadě i poradenské a terapeutické centrum. Do sportovního komplexu Com-Come Zone mají děti a mládež od 10 do 20 let vstup zdarma. Cílem asociace SIEMACHA, která sportovní komplex provozuje, je naučit mladé lidi pravidelnému sportování, jež se v jejich dospělosti stane nedílnou součástí jejich života. Asociace SIEMACHA svým uživatelům (bez omezení věku) též nabízí služby Krakovského psychoterapeutického institutu (Krakow Psychotherapy Institute). Poradenství a terapie jsou poskytovány zdarma, a to jak individuálně, tak ve skupině, vždy záleží na potřebě konkrétního jednotlivce. A kde tedy získává Com-Com Zone prostředky na svůj provoz, když poskytuje vytčené služby zdarma? Jednoduše ze všech ostatních činností a služeb, které nabízí – z návštěv a využívání služeb sportovního komplexu širokou veřejností, ale i komerčními firmami. Tento mix sociálního a ekonomického prospěchu, vyvážený poměr mezi nabízením bezplatných služeb a služeb zpoplatněných, činí sportovní komplex Com-Com Zone plně soběstačným, finančně stabilním a dlouhodobě udržitelným.

Historie a začátky podnikání Com-Come Zone
Celá myšlenka vybudovat v Krakově sportovní komplex přístupný a navíc cenově dostupný pro všechny místní obyvatele, který by byl navíc propojený s terapeutickým a poradenským střediskem, se zrodila v hlavě Dominika Rogoze, koordinátora asociace SIEMACHA. Již v počátku svých úvah si byl však vědom, že bez podpory úředníků místní samosprávy se neobejde. Naštěstí se myšlenka vybudovat sportovní komplex úředníkům hned od samého počátku zalíbila, protože v Krakově žádné takové sportovní centrum doposud nebylo. Vstupní zdroje tak byly zajištěny. Město Krakov asociaci SIEMACHA poskytlo budovu o rozloze 6000 m2, aby byla zrekonstruována za účelem vybudování sportovního komplexu. Město je výlučným vlastníkem komplexu. Asociace SIEMACHA však měla volné ruce a sportovní komplex zrekonstruovala dle svých vlastních představ. V počátku však bylo třeba na rekonstrukci objektu získat finanční prostředky – povedlo se, a to díky soukromým firemním dárcům podporujícím myšlenku vybudování nového sportovního střediska, kteří spolu s veřejnou správou sportovní komplex Com-Com Zone finančně podporují pravidelně.

Rada na závěr (Dominik Rogoz, Koordinátor asociace SIEMACHA)
Neziskové organizace a sociální podniky, které chtějí zahájit či rozšířit svou ekonomickou aktivitu, by na to měly jít profesionálně. Případně si profesionály najmout. Zakládající členové by si měli dobře zorganizovat práci a měli by mít jasně vytyčeno, kdo je za co zodpovědný. Sociální podnikání nemůže fungovat jenom na základě dobrovolnické práce, protože rozvoj a úspěch organizace je třeba uchopit koncepčně, s jasně definovaným cílem a s jasnou strategií, jak cíle dosáhnout. Dobré vztahy a vazby na bezprostřední okolí, komunitu, veřejnou správu i místní komerční firmy, se ukazuje jako nezbytné a pro finanční udržitelnost sociálního podniku nenahraditelné.

Zdroje: www.ekonomiaspoleczna.pl; www.comcomzone.pl

Autor:Pavla Svobodová