2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Ekonomická fakulta JČU podporuje fair trade

2014 - 15 - 08

Ekonomická fakulta JČU podporuje fair trade

Statusem Fairtradová škola se může pochlubit Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Získala jej jako první fakulta ve střední Evropě. Na půdě fakulty se koná řada besed a konferencí, prodávají se zde fair trade výrobky, do propagace fair trade se zapojují studenti i pedagogové. Bližší informace o podpoře fair trade na akademické půdě nám sdělil Jan Šalamoun (34), kontaktní osoba a manažer Řídící skupiny Fairtrade při Ekonomické fakultě JČU.

Kdo přišel s podnětem pustit se do podpory fair trade a jak se projekt rozběhl?
Myšlenka podpory fair trade se v rámci naší fakulty zrodila na Katedře obchodu a cestovního ruchu na začátku roku 2012. S nápadem přišla kolegyně Hana Doležalová a vedení katedry a i celé fakulty tuto iniciativu ihned podpořilo. V dubnu téhož roku vznikla na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích řídící skupina pod názvem „Jsme fér“, která byla složena ze tří pedagogů a tří studentů. Poté již následovalo naplňování kritérií pro získání statusu Fairtradová škola.

K naplňování cílů podpory fair trade na Ekonomické fakultě JU je tedy ustanovena řídící skupina. Kolik má členů a jaká je jejich náplň práce?
Sestavení řídící skupiny je jedním z nosných kritérií pro ucházení se o status Fairtradová škola. Podle pravidel musí mít studenti v této skupině minimálně poloviční zastoupení. V lednu roku 2013 doznala řídící skupina určitých změn – počet členů se rozrostl na devět (pět zástupců z řad studentů a čtyři pedagogové) a do čela byl jmenován Jan Šalamoun. Do budoucna se dají předpokládat další změny, především v zastoupení studentů, a to především z toho důvodu, že studenti samozřejmě přicházejí a po dostudování odcházejí. Hlavní náplní práce této skupiny je naplňování a rozvoj kritérií statusu Fairtradová škola.

Jak se na fairtradových aktivitách podílejí studenti?
Získáním statusu nic nekončí. Do fairtradových aktivit jsou zapojováni nejen studenti z řídící skupiny, ale také další studenti v rámci výuky. Řídící skupina se pak snaží rozvíjet a koordinovat fair trade aktivity na naší fakultě. Zajišťuje například řadu besed a odborných přednášek. Akce jsou zpravidla otevřené také pro širokou veřejnost, je tedy také zapotřebí o těchto aktivitách pravidelně informovat a toto téma s lidmi komunikovat. Studenti proto navrhují různé komunikační nástroje, vytváří letáky, plakáty k jednotlivým akcím, navrhují komunikační kanály apod.

Fakulta pořádá řadu akcí na podporu fair trade. Můžete je představit trochu blíže?
Na půdě Ekonomické fakulty i mimo ni se každý rok uskuteční řada osvětových akcí jak pro širokou, tak i odbornou veřejnost. Jedná se například o pořádání Férové snídaně. Tato událost probíhá v termínu Mezinárodního dne pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. Dalšími akcemi bývají besedy producentů z rozvojových zemí. Naše fakulta měla tu čest hostit producenty například až z Bolívie nebo Ghany. Obě besedy byly zaměřeny na produkci kakaa, měly tak příjemný sladký nádech čokolády. Mezi další akce je možné zahrnout pořádání mezinárodních konferencí (CITEM, IMPROFORUM), na kterých jsou prezentovány příspěvky mimo jiné z oblasti fair trade, udržitelného rozvoje nebo společenské odpovědnosti firem. Každý rok probíhají vždy také osvětové akce pro širokou veřejnost mimo akademickou půdu. V minulých letech se jednalo například o výstavu „Díky fair trade“ v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Popularizační workshop „FAIRTRADE aneb není káva jako káva“ v hudebním klubu Modrý dveře v Českých Budějovicích a mnoho dalších.

Můžete charakterizovat, co to vlastně jsou fair trade výrobky?
Za fairtradový výrobek můžeme považovat produkt, který byl vyprodukován bez použití nezákonné dětské práce a producentovi byla garantována férová cena (tzn. byly zajištěny minimální výkupní ceny nezávislé na výkyvech cen na světovém trhu). Dále by produkce měla probíhat s ohledem na životní prostředí v rámci podpory udržitelného způsobu pěstování, probíhá také předfinancování sklizně a udržování dlouhodobých partnerských vztahů s obchodníky. Producent se pak samozřejmě musí přihlásit do systému Fairtrade, aby mohl své výrobky označovat touto značkou.

Na fakultě se fairtradové výrobky i prodávají. Jaký je sortiment?
Jedním z pěti kritérií pro získání a udržení statusu Fairtradová škola je právě podpora spotřeby fair tradových produktů. K dnešnímu dni je nabídka sortimentu fairtradových výrobků na naší univerzitě skutečně pestrá. Nejen zástupci akademické obce, ale i široké veřejnosti si mohou zakoupit fair tradové výrobky v kavárně, která se nachází v Akademické knihovně, dále v Obchůdku Ekonomické fakulty, v kombinovaném fairtradovém automatu na naší fakultě, na půdě Přírodovědecké fakulty a Akademie věd. Sortiment se skládá jak z potravinářského zboží (káva, čokoláda, čaj, sušenky, nápoje), tak i z nepotravinářského zboží (kabelky, peněženky, dokonce i kosmetika).

Jaké jsou cenové rozdíly mezi fair trade výrobky a běžnými výrobky? Jsou studenti a veřejnost ochotni si za fair trade výrobky připlatit?
Cenový rozdíl není zanedbatelný. Je třeba si však uvědomit, kam putují vynaložené finanční prostředky. V rámci běžných výrobků jde největší procento ke zprostředkovatelům. V rámci fair trade se vynaložené finance za nákup těchto produktů rozdělují podobně jako u běžných výrobků s tím, že určitá část je vyplácená na tzv. fairtradovou prémii, která umožňuje investovat do udržitelného rozvoje komunit (školství, zdravotnictví, infrastruktura, modernizace strojů apod.). Jak vyplývá z tiskové zprávy Fairtrade Česko a Slovensko za rok 2013, maloobchodní obrat se v roce 2013 zvýšil oproti roku 2012 o 80%. Zákazníci tedy v loňském roce nakoupili fairtradové výrobky za 174 milionů korun. Z tohoto lze usuzovat, že určitá změna spotřebního chování směrem k udržitelnosti a společenské odpovědnosti probíhá, což je určitě pozitivní zjištění.

Spolupracujete s dalšími organizacemi a institucemi?
Ekonomická fakulta spolupracuje s řadou certifikovaných i necertifikovaných organizací. Jedná se o Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenickou akademii, společnost NaZemi, Miko kávu, Fairtradové město Český Krumlov, Fairtradovou fakultu Tropického zemědělství na České zemědělské univezitě v Praze, Jihočeskou vědeckou knihovnu a samozřejmě s celou Jihočeskou univerzitou včetně jejích dalších fakult. S těmito organizacemi si samozřejmě vzájemně vyměňujeme zkušenosti a spolupracujeme například na společném pořádání besed, přednášek, ochutnávek fairtradových výrobků, konferencí a výstav.

Daří se zapojovat veřejnost do podpory fair trade?
Do každé akce, kterou připravuje kolektiv řídící skupiny, se snažíme zapojit širší veřejnost. V poslední době zaznamenáváme nárůst povědomí o problematice fair trade. Veřejnost bývá nejčastěji oslovována prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů (tisk, televize, sociální sítě), ale jak jsem zmiňoval, lidé se mohou účastnit i řady akcí, které k tomuto tématu pořádáme.

Zapojují se do fairtradových aktivit i ostatní fakulty JČU, případně další školy? Doporučil byste jim ucházet se o status fair trade školy?
Od samotného začátku spolupracujeme s Menzou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích především na systému distribuce fairtradových potravin. Společné aktivity také probíhají ve spolupráci se zástupci z Přírodovědecké fakulty. V loňském roce jsme navázali spolupráci s Fakultou tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, která se po nás stala druhou Fairtradovou vysokou školou v Česku. Ucházení se a především udržení statusu Fairtradová škola je velká výzva pro každou vzdělávací organizaci. Jsem rád, že mohu být členem týmu, který usiloval a poté i získal status Fairtradová škola pro naši Ekonomickou fakultu, která se mimo jiné také stala první Fairtradovou fakultou dokonce ve střední Evropě. Určitě bych rád doporučil ostatním školám, městům i církvím, aby se ucházeli o status a rozvíjeli tuto velmi zajímavou a prospěšnou koncepci.

Jaké má fakulta další plány do budoucna, co se týče podpory fair trade?
Každý rok probíhá řada pravidelně se opakujících akcí. To však neznamená, že se jedná o monotónní práci. Každá akce je originálem a vždy přinese něco nového, zajímavého. Příznivci fair trade se mohou těšit na besedu producenta z vybrané rozvojové země, prezentaci fotografií a videí z cest zástupců vybraných certifikovaných organizací včetně ochutnávek fair tradových výrobků a spoustu dalších nových akcí.

Použité zdroje:
Fairtrade Česko a Slovensko.Tisková zpráva 2013: Obrat fairtradových výrobků meziročně stoupl o 80%. Praha, 2014. (Dostupné z www) http://www.fairtrade-cesko.cz/#!media

Autor: Lenka Urmanová