2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Nezaměstnaní založili družstvo a pomáhají seniorům

2014 - 13 - 08

Nezaměstnaní založili družstvo a pomáhají seniorům

Na radnici uslyšeli, že středisko, které chtějí založit, není třeba a v městské pokladně nejsou na jeho provoz peníze. Přesto se zakladelé sociálního družstva Nasz Dom v polském městě Bydgoszcz nevzdali a šli za svým cílem. Fungují už třetí rok a jejich domov pro seniory je nyní důležitou institucí na mapě Fordonu – jedné z největších, ale také nejvíce zanedbaných čtvrtí Bydgoszcze.

Sociální družstvo Nasz Dom (v překladu Náš domov) formálně funguje od listopadu 2011. Jeho předsedkyně Wioletta Plewa je založila se čtyřmi dalšími lidmi. Všichni byli bez práce a rozhodli se vzít budoucnost do vlastních rukou. „Ne všichni byli na to připraveni, ale náš záměr se podařil”, vzpomíná žena. A pokračuje: „Naše družstvo nevzniklo ze dne na den. Uplynulo hodně času, než bylo zapsáno ve Státním rejstříku družstev. Ale to nebyl promarněný rok. Využili jsme ho na školení, získávání podrobných informací o družstvech. Dělali jsme také průzkum trhu, abychom se ujistili, že ve Fordonu je poptávka po službách, které jsme chtěli nabízet”. Od té doby došlo k personálním změnám, nicméně družstvo nadále funguje a realizuje své poslání – nabízet komplexní péči starším lidem a jejich blízkým a také vytvářet podmínky pro aktivní a důstojné stárnutí. Nyní družstvo zaměstnává čtyři pracovníky na pracovní smlouvu a dva na smlouvu o provedení práce. Všichni pracovníci byli dříve nezaměstnaní. „Nyní máme personál, který se plně angažuje a věnuje práci ve prospěch seniorů. Náš kolektiv drží pohromadě, víme, co chceme, baví nás práce se starými lidmi a díky ní cítíme, že jsme užiteční”, pochvaluje si Wioletta Plewa.

Středisko pro seniory Nasz Dom nabízí různé volnočasové aktivity pro starší spoluobčany. Patří k nim pohybové aktivity, aktivity podporující manuální zručnost, hudební kroužek, paměťová cvičení aj. Družstvo umožňuje seniorům navštěvovat kulturní akce – divadelní a operní představení, koncerty apod. Organizuje také akce, na nichž se setkávají různé generace, a propaguje myšlenku dobrovolnictví.

Druhým okruhem činnosti je domácí pečovatelská služba. Seniorům je nabízena komplexní péče, pomoc s každodenními činnostmi, s dávkováním a podáváním léků, s psaním a posíláním dopisů různým institucím. Pracovníci družstva také doprovázejí seniory k lékaři a kontrolují, zda jejich klienti dodržují termíny lékařských kontrol. Pomáhají také rodinám svých klientů – např. s  přípravou domácího prostředí pro seniory. „Klienti nebo jejich blízcí platí za naše služby. Nemáme žádné dotace od města ani od jiné instituce. Radnice nechtěla s námi spolupracovat. Řekli nám, že naše služby nejsou potřeba a v rozpočtu města nejsou na ně peníze. Přesto jsme šli dál za svým cílem a dokázali jsme, že se dá hodně udělat i se skromnými prostředky, které jsme získali z Úřadu práce a PFRON (Státní fond rehabilitace postižených osob) v Bydgoszczi“, popisuje předsedkyně ne vždy lehkou cestu za vytyčeným cílem.

To, že se nepodařilo navázat spolupráci s vedením města, neznamená, že družstvo nespolupracuje s jinými partnery. Ba právě naopak. V začátcích zakladatelům družstva velmi pomohly regionální instituce podporující sociální podnikání, díky nimž se zakladatelé mohli proškolit a získat potřebné informace o družstevnictví. Finančně jim pomohl Úřad práce a PFRON. Důležitá byla vstřícnost Fordonského bytového družstva, které družstvu Nasz Dom poskytlo prostory pro provozování střediska pro seniory.

„Spolupracujeme také se zdravotními středisky a se zdravotními sestrami poskytujícími domácí péči v celém Fordoně, a také s Centrem podpory sociálního podnikání v Bydgoszczi. Naším společným cílem je rozvoj společensky prospěšných iniciativ v našem okolí. Členové našeho družstva si zvyšují kvalifikace, absolvovali jsme také kurz pro trenéry a školu sociálního podnikání. To nám pomáhá organizovat setkání pro skupiny, které mají zájem o založení sociálního družstva.  Organizujeme také studijní návštěvy pro zájemce z celého Polska “, doplňuje Wioletta Plewa.

Družstvo se neustále rozvíjí. V loňském roce se přestěhovalo do velkého domu se zahradou. „Tady jsme také v pronájmu, ale máme větší volnost. Dům a jeho okolí je opravdu krásné. Důležité je, že se nám jej podařilo vybavit bez nutnosti čerpat úvěr. Bály jsme se té změny, zda to finančně zvládneme, ale díky tvrdé práci se to podařilo“, má radost zakladatelka. Od listopadu loňského roku Nasz Dom nabízí novou službu – celodenní péči a ubytování pro seniory. Zatím ji využívá pět osob. „Krásné je, že jsme vštípili našim klientům ideu dobrovolnictví. Senioři, kteří k nám chodí na volnočasové aktivity a jsou na tom ještě zdravotně dobře, nám nyní dobrovolně pomáhají s péčí o osoby odkázané na pomoc druhých“, pochvaluje si Wioletta Plewa.  

Autor: Danuta Chlupová