2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 19 - 03

Semináře pro žadatele do výzev MPSV: Jak připravit podnikatelský plán a Marketing v praxi sociálního podnikání

Aktuálně se můžete již nyní registrovat na Semináře pro žadatele do výzev MPSV na sociální podnikání

1) K tvorbě podnikatelského plánu pro sociální podnik “Jak připravit... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 16 - 01

SozialMarie uzávěrka 24.1.

Soutěž SozialMarie je letos vyhlašovaná již potřinácté: Hledáme výjimečné a ocenění hodné projekty, které dávají inovační odpověď na aktuální společenské výzvy.

V...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 13 - 12

10.1. 2017 - Seminář Praha - Jak založit sociální podnik a dobře napsat podnikatelský plán

Využijte možnost dozvědět se více o sociálním podnikání, o novinkách v této oblasti a o chystaných možnostech financování rozjezdu vašeho sociálního podnikání.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Zrakově postižení jsou skvělými maséry

2014 - 06 - 08

Zrakově postižení jsou skvělými maséry

Asi málokoho napadne, že krásně vybavené, prostorné Centrum krásy a odpočinku, jež se nachází přímo v centru Havířova, není běžná komerční firma nastavena na generování zisku pro své majitele, ale sociální podnik, jehož posláním je – kromě kvalitních služeb pro zákazníky – pomáhat lidem se zdravotním postižením. Podobný, i když o něco menší masérský salón se nachází v Karviné. V tomto bývalém okresním městě má sídlo obecně prospěšná společnost UnikaCentrum, jež oba salóny provozuje.

Vše začalo již před dvanácti lety. Tehdy David Jelínek se svou nevidomou maminkou Darinou Jelínkovou založil obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum ČR. Jejím prvotním záměrem bylo pomáhat lidem se zrakovým postižením, nabízet jim profesionální služby a podporu. Později společnost rozšířila své aktivity na mnohem širší cílovou skupinu a v roce 2012, když slavila deset let od svého vzniku, se rozhodla přejmenovat na UnikaCentrum, o.p.s.

„Když jsme začali provozovat sociální služby pro zrakově postižené, vznikla myšlenka, že nejlépe jim pomůžeme, když jim sami nabídneme práci. Proto jsme v roce 2007 založili sociální podnik. Z počátku to byla malá masérnička, kterou finančně podpořila Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Tehdy pojem sociální podnik ještě téměř nebyl znám“, vzpomíná ředitel společnosti David Jelínek. Rozvoj masérského centra v Karviné později v různé míře podpořil Moravskoslezský kraj a Nadace OKD. Centrum krásy a odpočinku v Havířově, jež je nyní chloubou UnikaCentra, bylo zřízeno v roce 2011 díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství.

Prvními maséry v karvinské provozovně byli lidé se zrakovým postižením. A nejinak je tomu i dnes, i když nyní UnikaCentrum zaměstnává i jinak postižené lidi. „V Karviné máme čtyři maséry – ti jsou zrakově postižení – a tři recepční, což jsou lidé s jiným druhem postižení“, říká koordinátorka projektu a finanční manažerka Lucie Tomanová. „Na práci maséra jsme museli lidi samozřejmě připravit. Naštěstí se nám díky projektu podařilo financovat pro ně rekvalifikační kurzy. Mají i doplňkové kurzy, protože kromě klasických masáží provádíme masáže lávovými kameny, lymfatické masáže, bambusové masáže, baňkování a jiné“, přibližuje spektrum služeb. „Mezi maséry je minimální fluktuace, spíše přijímáme nové lidi než je obměňujeme. Samozřejmě musíme zohledňovat zdravotní postižení zaměstnanců, jejich individuální potřeby, to, že jsou schopni pracovat pouze na zkrácený úvazek, i to, že někteří jsou častěji nemocní. Ale s tím už počítáme a proto máme ve stavu tolik lidí, aby nám to nepůsobilo problémy“, vysvětluje Tomanová.Ptáme se, zda je pravda, že lidé se zrakovým postižením mají lépe vyvinuté jiné smysly, mj. hmat, díky čemuž mají dobré předpoklady pro práci maséra. „Asi na tom něco bude, protože naši maséři jsou chváleni zákazníky“, usmívá se koordinátorka. Ředitel Jelínek doplňuje, že při výběru nových zaměstnanců společnost nedělá mezi kandidáty rozdíly na základě toho, jaké mají postižení. „Bereme v úvahu, zda tuto práci zvládnou fyzicky a zda mají pro ni předpoklady, to, čemu se říká talent od Boha. Noví zaměstnanci jsou vždy na začátku proškoleni naší nejzkušenější masérkou“, vysvětluje.

Centrum krásy a odpočinku má nyní nové, moderní webové stránky www.centrumkrasyaodpocinku.cz. Zákazník zde získá informace o všech nabízených službách. Kromě masáží je totiž v Havířově provozováno i nehtové studio a pedikúra. Návštěvník si může prostory a jejich vybavení na internetu virtuálně prohlédnout. UnikaCentrum se skutečně nemá za co stydět. „V Havířově máme tři masérská lehátka v oddělených místnostech. V další místnosti je naše novinka – nehtové studio. Díky tomu, že jsme ho zřídili, jsme nabídli práci dalším lidem – masérkám a pedikérkám. Celkem zaměstnáváme v Havířově 9 osob“, popisuje David Jelínek. Rovněž masérské studio v Karviné, kde taktéž jsou tři masérská lehátka, bude rozšířeno. „Poptávka je tak velká, že vybavujeme další místnost a budeme přijímat další maséry“, má radost Lucie Tomanová.

Podniku se daří i po finanční stránce. Přesto, že oba salóny jsou provozovány v pronajatých prostorách, kde UnikaCentrum platí běžný komerční nájem, karvinská provozovna již generuje zisk, později založená havířovská by měla dosáhnout kladných výsledů v příštím roce. „Splňujeme všechna kritéria pro sociální podnik. Zohledňujeme i enviromentální hledisko – například tím, že třídíme odpad a také tím, že se snažíme nakupovat od místních dodavatelů“, doplňuje manažerka.

Vedení UnikaCentra si cení rovněž spolupráce s velkými partnery, jako jsou Nemocnice s poliklinikou v Karviné a huť ArcelorMittal v Ostravě. „Do salónu, který máme v karvinské poliklinice na Mizerově, k nám chodí na masáže zaměstnanci nemocnice. Za zaměstnanci ArcelorMittalu jezdíme v rámci Dnů zdraví, na které jsme vedením podniku každoročně zváni“, doplňuje Tomanová.

Obecně prospěšná společnost a sociální podnik tvoří jeden integrovaný celek. V rámci sociálních služeb pro lidi s postižením UnikaCentrum pomáhá svým klientům uplatnit se nejen v jejím sociálním podniku, ale také u jiných zaměstnavatelů. V únoru 2014 skončil dvouletý  projekt „Konečně pracuji“, jehož cílem bylo zvýšit konkurenceschopnost osob se zdravotním postižením v okrese Karviná na pracovním trhu a 40 osobám se podařilo zajistit přímé uplatnění na trhu práce.

Autor: Danuta Chlupová