2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Exodus má dlouholeté zkušenosti

2014 - 25 - 07

Exodus má dlouholeté zkušenosti

„Jsme solidární s lidmi s postižením, počítáme však s osobností každého z nich a vycházíme z toho, že jsou si své věci schopni zařídit sami, vytvoříme-li jim k tomu podmínky.“ Tak zní motto občanského sdružení Exodus, které funguje již od roku 1992. Kromě řady dalších aktivit provozuje Exodus keramickou a digitalizační chráněnou dílnu. Miroslav Svoboda (51) působí v občanském sdružení Exodus od jeho založení. „V Exodu pracuji jako ředitel, což znamená práce, starost a odpovědnost všeho druhu,“ popisuje na úvod našeho rozhovoru svou náplň práce.

Představte, prosím, hlavní cíle a poslání sociálního podniku Exodus.
Sdružení občanů Exodus vzniklo v roce 1992, od počátku vyvíjelo praktickou činnost směrem ke zdravotně postiženým. Kromě toho budovalo Dům Exodus ve Třemošné u Plzně, kde od roku 1998 poskytuje další služby. Integrální součástí byla od začátku „chráněná“ keramická dílna, ke které později přibyla dílna digitalizační. Nevím, jestli jsme sociálním podnikem, ale dílny a další služby pomáhající při integraci zdravotně postižených osob jsme měli v programu, ale i praktické činnosti od samého počátku.

Kdo přišel s myšlenkou založit sociální podnik a jací lidé se podílejí na jeho chodu?
S myšlenkou jsme přišli společně já a kolega Petr Žižka. Praktický chod jsme roztlačovali společně, dnes kolega spolupracuje externě. Kromě toho samozřejmě máme řadu dalších interních i externích spolupracovníků.

Na jakou cílovou skupinu je projekt sociálního podniku zaměřen a proč?
Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním handicapem obecně, převažující, nikoli výhradní skupinou u jednotlivých činností či služeb jsou osoby s tělesným handicapem.

Kolik lidí dosud podnikem prošlo? Podařilo se někomu z nich osamostatnit se a najít uplatnění na trhu práce?
Pokud počítám jen „projité“ zaměstnance, mnoho desítek, pokud by se jednalo o klienty, číslo by šlo do tisíců. Osamostatnit se povedlo řadě z nich, a to oboustranně, tedy z naší služby odešli do zaměstnání, nebo jsme prošlé „cizí“ službou zaměstnali my.

Na jakých pozicích zaměstnanci pracují a jaká je jejich náplň práce?
Zaměstnanci pracují jednak v chráněných dílnách v oblasti digitalizace a výroby keramiky, jednak na pozicích „obslužných“, kde mají na starosti odbyt, fakturaci, úklid a podobně.

Jak se daří obsazovat pracovní místa?
Zájem o pracovní místa je násobně větší, než můžeme uspokojit.

Jaké služby a zboží nabízí Exodus klientům?
Různé užitkové, tedy prakticky použitelné, keramické výrobky, digitalizaci jednotlivých listů, knih, kronik, časopisů, ale i fotografií, negativů atd. Dále odlehčovací službu pro děti z Plzně, denní stacionář pro dospělé v Plzni, sociální rehabilitace pro dospělé ve Třemošné. Dále řadu jednorázových či na zakázku provedených akcí, možnost bezbariérového ubytování, rodinných pobytů, kulturních akcí či pronájmu prostor.

Jakým způsobem probíhá prodej zboží? Podílí se na něm i zaměstnanci z cílových skupin?
Máme vlastní krámek v Plzni na adrese Palackého třída 16. Účastníme se například vánočních a dalších trhů na plzeňském náměstí. Kupříkladu odbyt keramiky a náhradní plnění zajišťuje také vozíčkář.

V rámci vašich služeb nabízíte i rekvalifikační kurzy. Na co jsou zaměřené?
Realizovali jsme je ať už ve spolupráci s Úřadem práce nebo Nadací Charty 77 – Kontem bariéry. Byly převážně zaměřené na ovládání počítače coby prostředku komunikace a práce na dálku. Postupem času a s rozvojem rekvalifikačních středisek výuka probíhá spíše formou kurzů kroužků.

Navázali jste spolupráci s partnerskými organizacemi?
S neziskovkami samozřejmě spolupracujeme dlouhodobě. Na počátku jsme je učili fundraising, účetnictví a podobně. V současnosti se spolupráce týká spíše praktických věcí, například řešení situace jednotlivých klientů, prodej produktů. S Úřadem práce spolupracujeme také dlouhodobě. Firmám nabízíme některé naše služby, třeba digitalizaci „lejster“, občas také spolupracujeme při pořádání různých akcí.

Zhodnoťte, prosím, možnosti zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin v Plzeňském kraji.
Zásadní vliv v tom má stát. Například po zrušení podpory zaměstnávání osob s menším či středním handicapem jsme některé museli propustit, drastické omezení možnosti náhradního plnění mělo zásadní dopad na naši finanční situaci a naše možnosti poskytování dalších sociálních služeb.

Jaké jsou další plány do budoucna?
Připravujeme nové centrum denních služeb pro seniory se svozem a programem, více chceme propagovat práci digitalizační dílny například při digitalizaci rodinných archivů, fotoalb a podobně.

Autor: Lenka Urmanová

Foto: www.exodus.cz