2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 25 - 08

POSUN TERMÍNU!! 30.9. CENA ZA CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ 2017

Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Vysoká škola učí, jak sociálně podnikat

2014 - 23 - 07

Vysoká škola učí, jak sociálně podnikat

V Polsku lze na několika vysokých školách studovat sociální ekonomiku. Obvykle je nabízená v rámci postgraduálního studia. Vysoká škola bankovní ve Wroclawi – ekonomická fakulta v Opoli před několika lety otevřela sociální ekonomiku v rámci bakalářského studia. Na detaily jsme se zeptali pedagoga opolské VŠ Krystiana Warzechy.

Vaše škola je zřejmě jediná v Polsku, kde lze studovat sociální ekonomiku na bakalářském stupni. Můžete nám přiblížit toto studium?
Čtvrtým rokem nabízíme specializaci sociální ekonomika ve druhém a třetím ročníku oboru ekonomie. Je spolufinancována Evropským sociálním fondem a díky tomu studenti platí nižší školné (Vysoká škola bankovní je soukromá VŠ s povinností platit školné – pozn. red.). Sociální ekonomika je jedna ze tří specializací, mezi nimiž se studenti rozhodují. Každým rokem je na této specializaci přes třicet absolventů. Je vyučována v rámci dálkového studia. Výuka probíhá o víkendech.

Předpokládám, že zájem o sociální ekonomiku projevují především lidé, kteří jsou již ve svém profesním životě nějakým způsobem spjati se sociálním podnikáním?
To je různé. U nás na kombinovaném studiu převažují mladí lidé po dvacítce. Přiznejme si, že mnozí z nich doposud vůbec nevěděli, co je sociální ekonomika. Zvolili si ji proto, že si zkrátka nějakou specializaci museli vybrat. Ale kolem 40 proc. studentů si zvolilo toto studium cílevědomě. To jsou lidé, kteří pracují ve státní správě nebo samosprávě, anebo jsou členy nevládních organizací.

Čím je tato specializace charakteristická? Co se studenti naučí?
Nejdříve bych chtěl jednoduše vysvětlit, co znamená pojem sociální ekonomika. Osobně si myslím, že je to nesprávný vědecký pojem. Ekonomie je zkrátka jedna. U nás ve škole s kolegy a kolegyněmi mluvíme spíše o sociálním podnikání – z toho důvodu, že je to podnikání zaměřené na lidi, jimž hrozí sociální vyloučení. V Polsku považujeme za ohrožené sociálním vyloučením všechny lidi momentálně nezaměstnané, všechny zdravotně postižené, osoby, které se léčí ze závislosti na alkoholu nebo drogách, běžence a emigranty, a také bývalé vězně, kteří mají problém s aklimatizací ve společnosti. Taková je ostatně terminologie Evorpské unie. Vzhledem k tomu, že tato skupina je již přes deset let více méně stabilní a přes obrovské zdroje, jež byly vynaloženy, se nezmenšuje, byl před nějakou dobou vymyšlen termín sociální ekonomika. Ta má sloužit společenské a pracovní integraci lidí ohrožených sociálním vyloučením. Jelikož problém integrace těchto skupin přetrvává, Vysoká škola bankovní na základě zkušeností pedagogů otevřela tuto specializaci.

Jak se uplatní absolventi?
Chceme dát vzdělání určité skupině lidí, kteří budou mít zájem zakládat neziskové organizace (jelikož Polsko je nejníže v Evropě co se týče tak zvaných občanských postojů), chceme, aby vytvářeli tuto občanskou společnost a aby zakládali hospodářské subjekty, ku příkladu sociální družstva, které budou nabízet práci lidem ohroženým sociálním vyloučením. Naši studenti získávají poznatky o všech subjektech sociální ekonomiky, učí se, jak založit sdružení, nadaci, sociální družstvo, jak je efektivně vést a financovat, jak získávat prostředky z fondů Evropské unie a unijní zakázky, jak psychologicky pracovat s lidmi, kteří jsou problematičtí z hlediska soužití. To všechno se naši studenti učí v rámci této specializace ve druhém a třetím ročníku bakalářského studia. Doufám, že alespoň několik lidí již uplatnilo tyto vědomosti v praxi. Někteří naši absolventi již založili sdružení a propagují myšlenky sociální ekonomiky a aktivizace vyloučených osob ve svých městech a obcích.

Jak dlouho bude Evropská unie spolufinancovat tato studia?
Evropský projekt trval čtyři roky. Loni byl přijat poslední ročník, který bude dotován z evropských zdrojů. Na zájmu studentů bude záležet, zda tato specializace bude nadále nabízena v rámci bakalářského studia. Nezastíráme, že se chceme dále rozvíjet. Sociální ekonomika neboli sociální podnikání bude u nás určitě jedním z témat postgraduálního studia. Pokud to nebude samostatná specializace, tak budeme chtít zavést na všeobecné ekonomii prvky sociální ekonomiky, nauky o občanské společnosti, o nevládních organizacích a podobně.

Rozhovor vedla: Danuta Chlupová

Foto: www.wsb.pl