2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Motto: Každý může změnit svět

2014 - 08 - 07

Motto: Každý může změnit svět

Pojem „Ashoka“ odkazuje na indického vládce Ašóku, ctižádostivého válečníka, který se změnil v mírumilovného buddhistického vládce dbajícího o všestranný rozkvět své země a svého lidu a tak se stal jedním z nejúčinnějších podnikatelů pro společnost své doby. Zasloužil se o rozšíření buddhismu nejen v Indii. …o Ashoce s Olgou Shirobokovou…

Co název Ašóka v sobě skrývá dnes?

Ashoka je mezinárodní organizace,  jež se od roku 1980 ve více než 80 zemích zabývá vyhledáváním, propojením a podporou jedinců, kteří podnikají inovativní, účinná  a systémová opatření pro řešení žhavých společenských problémů. Díky propojení s dalšími významnými sociálními inovátory, lídry byznysu a médii, díky finanční podpoře a profesionálnímu poradenství od partnerských byznys společností pomáhá Ashoka 3.000 sociálních inovátorů maximalizovat sociální dopad své činnosti dál na národní a mezinárodní úrovni. Sociální inovátoři, které Ashoka vybírá do své sítě, se ve své činnosti neomezují pouze na svůj region či obci. Jejich podnikatelské úsilí a opatření zasahuje do celých systémů, které se pokouší změnit, aktivizuje neviditelné zdroje, přesahuje obec a inovátorské změny jsou lehce aplikovatelné do dalších oblastí.

Uveďte, prosím, příklad nějaké takové aktivity.

Příkladem sociálního inovátora, kterého Ashoka podpořila, může být Belgičan, který se v Africe zabýval očistou půdy od nášlapných min. Technika byla drahá a tak založil organizaci APOPO a začal školit krysy, které jsou lehké, je to tudíž pro ně bezpečné a zároveň školil místní obyvatelé, kteří tím získali práci, řešili svůj problém sami, očišťovali půdu pro zemědělství,  a tím ulehčili státu. Využil v tomto projektu dříve" neviditelné" zdroje krys a místní populace. Teď už organizace poskytuje možnost adopce vyškolených krys na dálku a možnost jejich využití v jiných zemích, kde je potřeba. Plánem je, aby se krysy s jejich dobře vyvinutým čichem vycvičili a rozšířili se další možnosti jejich využití, například odhalovat výskyt TBC, atp.

Dalším příkladem sociálního inovátora ze sítě Ashoky je německý gynekolog, který vyšel z faktu, že mamografické vyšetření se zdarma provádí ženám až po 45 roce života. Do té doby jsou ženy vyšetřovány manuální diagnostikou, která však není dostatečná a lékaři ani nejsou speciálně školeni k takovému vyšetření. Tím je ohroženo velké procento žen, proto se rozhodl školit nevidomé ženy, které mají více vyvinutý hmat. Tím přispěl nejen k řešení včasného odhalení anomálií, ale poskytl nevidomým ženám, které jsou většinou nezaměstnané a pobírají od státu sociální dávky, práci. Práce zvýšila jejich sebevědomí a zlepšila kvalitu jejich života. Zároveň vyvinul celý školitelský systém, program, kterým oslovil rakouské a německé investory. Nyní  prostřednictvím partnerské společnosti McKinsey zkoumá Ashoka příležitosti pro uplatnění této sociální inovace v ČR.

Od kdy je Ashoka v České republice?

Ashoka působí v ČR od roku 1995. Tehdy byli nominováni například Petra Vitoušová - zakladatelka Bílého kruhu bezpečí, zabývající se vytvořením účinného systému pomocí obětem domácího násilí, spojujícího odborníky-dobrovolníci z různých oblastí, vytvořila systém více poboček po celé republice, aktivně spolupracuje s policií a jinými státními orgány.

Český sociální inovátor Zdeněk Slejška vychází z toho, že se děti v školách nudí a učitelé nejsou uznáváni. Snaží se do života školy a vzdělávání zapojit rodiče, širokou veřejnost s krédem: vzdělávání je i moje věc. V rámci projektu Rodiče pomáhá školám aktivně zapojuje rodiče, jejich zdroje a kontaky.  Vytvořil také program pro žáky, který se jmenuje Extra třída a v praxi znamená, že se žáci celé třídy učí při řešení konkrétních problémů v jejich obci, městě. A Zdeňkův program s názvem Chci učit je zaměřen na podporu učitelské profese, jeho součástí je například vytvoření a šíření medailonků o nejzajímavjších učitelích ČR.

Odkud pocházíte a jaká byla cesta k Ashoce? 

Pocházím z Ruska, během školy jsem se aktivně angažovala v občanské organizaci na rozvoj mezinárodních vztahů. V 16ti letech jsem se na stáži v USA setkala s zajímavými příklady občanských organizací, které se aktivně věnovaly řešením sociálních problémů na lokální úrovni, aniž by čekaly na stát. Zaujalo mne, že mladí lidé sami iniciovali změny a přinášeli nápady, což v mém městě nebylo obvyklé. Inspirována takovým postojem, jsem po svém návratu založila vlastní iniciativu na socializací sirotků. Později jsem se odstěhovala do Moskvy a vystudovala jsem diplomacii na Moskevské vysoké škole mezinárodních vztahů se specializaci na střední Evropu a ČR, později jsem se věnovala zkoumání vlivu občanské společnosti na sociální a ekonomický rozvoj zemí, a nakonec jsem se rozhodla věnovat se mezinárodním vztahům v sociální sféře, nikoliv politické.

A Ashoka?

No a právě tak jsem se ocitla v Ashoce. Ashoka je totiž  nejstarší organizace zabývající se vyhledáváním a podporou nejúčinnějších inovátorů v sociální oblasti,  právě  v té době hledala někoho na pozici v ČR. Nyní v ní působím druhý rok a o co obzvlášť usilujeme teď je (jako doplnění k činnosti Ashoky v 90.letech)  propojování sociálních inovátorů a byznys podnikatelů, předávání vzájemných zkušeností, kontaktů , bourání zdí a předsudků mezi těmito dvěma sektory.

http://czech.ashoka.org/

 Autor: Silvie Tombová