2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Kasea CZ revitalizuje fasády a odstraňuje graffiti

2014 - 27 - 06

Kasea CZ revitalizuje fasády a odstraňuje graffiti

OSTRAVA - Sociální podnik Kasea CZ v Ostravě zajišťuje práci a stabilní finanční příjem lidem dlouhodobě nezaměstnaným a nově také osobám příchozím z výkonu trestu. Povídali jsme si o tom s Markétou Flaksovou, obchodně-ekonomickou manažerkou firmy Kasea CZ.

Co vás vedlo k založení sociálního podniku Kasea CZ?

Náš pracovní tým se již léta pohybuje v sociální oblasti. Často se setkáváme s uživateli azylových domů, takže dobře víme, že problematika dlouhodobé nezaměstnanosti je zejména v Moravskoslezském kraji velmi palčivým problémem. Proto jsme se v roce 2013 rozhodli vytvořit projekt, který by těmto lidem měl pomoci. Náš podnik je podporován z operačního programu Evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Původně jsme se orientovali pouze na osoby, které byly déle než jeden rok hlášeny na úřadu práce. Od letošního května se nám podařilo projekt rozšířit a můžeme spolupracovat také s lidmi sociálně vyloučenými či vyloučením ohroženými, kteří jsou uživateli sociálních služeb. V současné době tak zaměstnáváme čtyři osoby na plný pracovní úvazek a v případě potřeby i další na dohodu o provedení práce.

Jaké služby nabízí Kasea CZ obchodním partnerům?

Široké spektrum nejen stavebních prací. Zabýváme se zateplováním budov, realizací půdních výstaveb, výkopovými a dlažebními pracemi a údržbou venkovních prostor. Zajišťujeme také úklidové služby či drobné stavební úpravy. Naší doménou je však revitalizace fasád a odstraňování graffiti. Používáme ekologické prostředky, čistíme ručně, díky tomu nedojde k narušení původní omítky a budovy vypadají stejně jako před zásahem vandalů.

V současné době vaši zaměstnanci pracují na ostravském sídlišti Fifejdy. Čím konkrétně se zabývají?

Připravují terén pro instalaci osvětlení.  Je to veřejná zakázka, kterou se nám podařilo vyhrát jako jeden ze subdodavatelů pro město. A další? Například pro Dopravní podnik Ostrava čistíme tramvajové a autobusové zastávky ve městě a odstraňujeme graffiti. Kromě toho přijímáme i objednávky od majitelů rodinných domů. Často se však setkáváme s tím, že zákazníci netuší, co se skrývá pod pojmem sociální podnik. Jeho podstatu musíme v takových případech vysvětlovat. Navíc někteří potencionální zákazníci se obávají, že naši zaměstnanci jsou málo kvalifikovaní a neodvedou práci kvalitně. Tento strach je však naprosto zbytečný. Pokud bychom si s čímkoliv nebyli jistí, můžeme si v rámci našeho projektu přizvat odborný stavební dozor. Ten dohlédne na včasné a kvalitní provedení zakázky.

Cíl do budoucna?

Najít pro firmu Kasea CZ pevné místo na trhu a ukázat lidem, že práce sociálního podniku dokáže předčit tradiční stavební společnosti. Nejen solidním jednáním, precizně vykonanou prací, ale také dodržením stanovených termínů či konzultacemi a vypracováním rozpočtu zcela zdarma. 

http://www.kaseacz.cz/

Text a foto: Vendula Holendová, Moravská tisková agentura