Hledání

Adresář sociálních podniků

0


SP Černý Most

spcm.cz

Metujská 907, 19800 Praha (Hlavní město Praha)

776698892Co děláme?

Náš podnik se zabývá zaměstnáváním lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni na trhu práce. Vykonáváme drobné terénní úpravy, úpravy zeleně, truhlářskou výrobu, úklid veřejných prostor, deratizaci a zednické práce.

 

Proč je náš podnik sociální?

Zaměstnáváme lidi, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Spolupracujeme s MČ Prahy 14. Poskytujeme poradenství v oblasti pracovního režimu. Snažíme se zapojit zaměstnance do normálního života. Poskytujeme ubytování a provozujeme komunitní centrum.
oblast podnikání:

Stavebnictví a řemesla, Terénní práce, sociální integrace a služby, Zahradnické služby, úprava zeleně, údržba nemovitostí a úklidové práce,


společenská prospěšnost:

oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům), kulturní oblast,


zaměstnávané osoby:

lidé se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé pečující o rodinné příslušníky, oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům), kulturní oblast,

právní forma: s.r.o.


rok založení: 2013


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.